UAntwerpen kan gevaarlijk chlooramfenicol opsporen

Nieuws

Chlooramfenicol (CAP) is een antibioticum dat wordt gebruikt in de voedselproductie van vee maar gevaarlijk is voor mensen. Professor Karolien De Wael van het departement chemie van de UAntwerpen ontwikkelde, samen met enkele collega’s een sensor om CAP in melk op te sporen. CAP wordt gebruikt voor de behandeling van ooginfecties, maar heeft ernstige bijwerkingen. ‘Het gebruik van CAP in de menselijke voedstelketen is verboden in de Verenigde Staten, Canada en Europa, maar wordt in sommige andere landen is het nog wel toegelaten’, zegt Karolien De Wael.

‘Er bestaan meerdere detectiemethodes maar die geven soms valse positieven. De meest recente methodes zijn selectiever, maar vereisen dure instrumenten voor de uitvoering. Boven is de analyse tijdrovend en niet kosteneffectief. Vandaar dat we nu werken met een elektrochemische sensor. De kost ligt laag, analyses kunnen snel worden gemaakt en de methode is eenvoudig te bedienen.’ Er is een octrooiaanvraag neergelegd bij het Europese Octrooibureau. (EM)