Oplossing

De oplossing van juli is: Vakantie

Oplossing Puzzel