Afbeelding
Edegem investeert mee in het elektrische deelfietsennetwerk van vervoerregio Antwerpen cover

Edegem investeert mee in het elektrische deelfietsennetwerk van vervoerregio Antwerpen

Korte berichten

Sinds kort kan je de elektrische deelfietsen van Donkey Republic ook in Edegem door de straten zien rijden. De fietsen maken deel uit van het deelsysteem van Vervoerregio Antwerpen. “Twee hubs met in totaal 23 fietsen op het Gemeenteplein en aan het UZA maken deel uit van het basisnetwerk. Edegem zelf investeert daarnaast nog eens 50.000 euro waarmee we 36 extra fietsen plaatsen op zes extra locaties”, vertelt schepen voor mobiliteit Philippe Muyters.

De uitbouw van het elektrische deelfietssysteem ligt in handen van het Deense bedrijf Donkey Republic. Alle belangrijke mobiliteitsknooppunten in de 33 gemeenten van de Vervoerregio Antwerpen, zoals onder andere Park and Rides en treinstations, worden uitgerust met de elektrische deelfietsen. Het Gemeenteplein en het UZA in Edegem zijn twee van die knooppunten.

“Het is de eerste keer dat er een elektrisch deelfietsensysteem op zo’n grote schaal in Vlaanderen wordt uitgerold en Edegem maakt het nog groter. Op het Sint-Goriksplein, het Kerkplein, aan de Prins Boudewijnlaan (ter hoogte van Carrefour/Elysiaproject), Prins Boudewijnlaan (ter hoogte van Kattenbroek), op het Omer van Ommerenplein en Grijpegemplein investeren we zelf in extra fietshubs”, gaat burgemeester Koen Metsu enthousiast verder. De fietsen in het basisnetwerk (Gemeenteplein en UZA) zijn al geïnstalleerd. In februari zullen de overige locaties volgen.

“In iedere hub zijn minstens zes fietsen ter beschikking. De verschillende locaties worden door het bedrijf permanent gemonitord. Wanneer een bepaalde locatie onvoldoende werkt, kan er op een eenvoudige manier met de hubs worden geschoven of kunnen er meer fietsen komen bij een goed draaiende hub”, zegt schepen Muyters. “Na de heraanleg van de Hovestraat willen we ook ter hoogte van de Lourdeslaan nog een extra hub installeren en ook het woonproject Minerve dat in de steigers staat, is op termijn een goede extra locatie. Behalve gemeenten, krijgen ook bedrijven of organisaties op termijn de mogelijkheid om het basisnetwerk verder uit te breiden met gewone of elektrische deelfietsen. Zo wordt het netwerk dus steeds groter.”

Een rit kost 3 euro voor 30 minuten. Je kan ook een lidmaatschap voor een maand aanvragen waarbij je 40 trips kan doen voor 72 euro. Met een jaarabonnement kan je 400 trips doen voor 600 euro. Je neemt de fiets en plaatst hem terug in een van de hubs of virtuele fietsenstallingen van Donkey Republic. Reserveren of ontgrendelen van de elektrische deelfiets doe je via een applicatie op de smartphone. De limiet in het aantal ritten moet ervoor zorgen dat de batterijen tijdig kunnen worden opgeladen en ze steeds beschikbaar zijn voor iedereen. Als de fietsbatterij bijna leeg is, geeft de fiets een signaal en wordt de batterij vervangen door een medewerker van Donkey Republic. Het bedrijf zal hiervoor samenwerken met sociale economiebedrijven.

“De (elektrische) fiets is voor steeds meer mensen een valabel alternatief voor de auto geworden. We combineren ook steeds vaker vervoersmiddelen om onze route af te leggen, vooral bij langere afstanden. Daarom zijn deze deelfietsen de perfecte aanvulling in het duurzame mobiliteitsnetwerk. Tegen 2030 moet 50 procent van de verplaatsingen binnen de Antwerpse vervoersregio op een duurzame manier gebeuren, dat is de zogenaamde modal shift. Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben gemeenten een kader waarbinnen we kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. Dit project is daarvan een sprekend voorbeeld”, sluit de schepen af.

Overzicht van alle hubs uit het netwerk: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Tuus26t7FFZsrI7vDJ22zdyB0gSEmNn3&usp=sharing

Afbeelding