Willy van der Steen (l) en Paul Geerts met poster
Willy van der Steen (l) en Paul Geerts met poster "Angst op de Amsterdam" bij persconferentie Stichting VOC schip "Amsterdam"

Beeldverhaal in Vlaanderen en elders 50 jaar later

cultuur

Stripliefhebbers, stip 8 maart 2019 maar aan met een rode viltstift want dat is de datum van een groot stripdebat en tentoonstelling over ‘Het beeldverhaal in Vlaanderen en elders 50 jaar later’ in het kunstcentrum DEN BEULEBAK (Sint-Nicolaasplaats 10 Antwerpen).

Vijftig jaar geleden werd in het AMVC (thans het Letterenhuis) de allereerste striptentoonstelling in Vlaanderen gehouden: een initiatief van de stripkenners Thierry Martens en Danny De Laet, die hiermee hun ongenoegen wisten te uiten over die andere striptentoonstelling die een jaar eerder in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel werd gehouden en waar Vlaamse tekenaars niet aan bod kwamen! De inrichters toen zagen het in Antwerpen breder, zowel nationaal als internationaal (vandaar de titel Het beeldverhaal in Vlaanderen en elders) met de medewerking van Franse striphistorici die net in Le Musée de l’Homme, in Parijs, een soortgelijke manifestatie hadden georganiseerd.
De tentoonstelling mocht rekenen op de steun van vele tekenaars (o.a. Willy Vandersteen, Marc Sleen, Eddy Ryssack, Bob De Moor, en de medewerkers van de weekbladen Kuifje en Robbedoes). In het steuncomité zaten verder Pater De Kesel (Nonkel Fons van de uitgeverij Goede Pers/Altiora uit Averbode) en oud-premier Theo Lefèvre, groot liefhebber van grafische humor. Tegenwind kwam er vooral van socialistische kant, die het beeldverhaal “als des duivels” aanzag en dat dan ook liet weten!
De tentoonstelling was in die woelige jaren 1960 een soort manifest van de grafische kunstenaars die om volledige erkenning vroegen van het beeldverhaal als volwaardig medium – niet alleen als een commercieel product uit “mannekensbladen”, maar integendeel als een ernstige bijdrage tot de Vlaamse cultuur.

Vijftigste verjaardag

Vanaf vrijdag 8 maart 2019 tot en met zondag 24 maart 2019 wordt de vijftigste verjaardag van deze eerste publieke manifestatie van het beeldverhaal in Vlaanderen herdacht, met een drieledige tentoonstelling over respectievelijk Willy Vandersteen, John Flanders en pulpcultuur in Vlaanderen.
Op vrijdag 8 maart 2019 om 20 uur is de plechtige opening van deze tentoonstelling en aansluitend wordt een publiek debat gehouden met o.m. Peter van Hooydonck en diens levenswerk over Willy Vandersteen en ook met John Rijpens, auteur en journalist (Volksbelang, ’t Periodiekske, De Passant, Tijdschrift Film) en filmkenner en bekend van zijn boeiende essays over de Hanskens, de Ivanovkens en de Victor Vincents, de Vlaamse Filmpjes en zovele andere voorbeelden van wijdvertakte volksromans. Moderator is Danny De Laet.

Programma

Vrijdag 8 maart 2019: om 20 uur, opening en debat
Zaterdag 9 maart 2019: stripbeurs van 10 tot 17 uur met binnen- en buitenlandse standhouders, uitgebreid met “pulpcultuur in Vlaanderen”
Tentoonstellingen op zaterdag en zondag 9 en 10 maart, 16 en 17 maart, 23 en 24 maart van 11 uur tot 17 uur; en dinsdag 12 en 19 maart van 13 uur tot 17 uur - groepen mogelijk op afspraak bij vzw Den Beulebak, Sint-Nicolaasplaats 10, 2000 Antwerpen, tel. 03 226 40 68