Afbeelding

Ça va

Fik blogt

Doe jij het ook vaak? Zeggen dat je oké bent, terwijl je binnenin met iets worstelt waarvoor je geen oplossing vindt. Of vragen hoe het met iemand gesteld is, uit beleefdheid, maar zonder dat je werkelijk geïnteresseerd bent. Het zegt veel over de oppervlakkigheid van onze relaties. Hoewel technologie ons vandaag in staat stelt om ons flexibel, snel en wereldwijd met elkaar te connecteren, was verbondenheid zelden zo ver weg. 

Hoe gaat het?

Wanneer mensen elkaar na geruime tijd opnieuw ontmoeten dan is een voor de hand liggende vraag: “Hoe gaat het met je?” De intentie die achter de vraag schuilt, is echter tig keer belangrijker dan de vraag zelf. Eerlijk antwoorden dat je je slecht voelt, levert soms vreemde reacties op. Je merkt dan dat de vraag puur wordt gesteld uit beleefdheid en veel minder uit betrokkenheid. Empathie is zoveel meer waard dan wellevendheid. 

Alles in orde

Op de vraag hoe het met ons gesteld is, antwoorden we bijna uit gewoonte dat alles in orde is of dat het wel oké is. Nemen we nog wel de tijd om stil te staan bij wat we werkelijk voelen …? Of weten we dat wel, maar willen we de anderen niet verontrusten met wat ons écht bezighoudt? Kortom, we gaan al te vaak voorbij aan wat we écht voelen. Zo blijven onze contacten zeer oppervlakkig en missen we kansen om werkelijk met elkaar in verbinding te gaan.

Te veel geconnecteerd en te weinig verbonden

Heel wat contacten verlopen vandaag digitaal. Sociale media vormen een virtuele plaats waar veel mensen hun ideale leven in de etalage plaatsen. Verder is het een plek waar ieders mening met enkele klikken bestaansrecht opeist - hoe ongenuanceerd, ongezouten en zelfs onmenselijk deze meningen ook zijn. Het recht om te mogen zeggen wat men wil, is belangrijker geworden dan de schade die dit veroorzaakt. 

Let’s get physical … 

Fysieke contacten hebben hoe dan ook een grotere impact dan om het even welke andere vorm van communicatie. Hoe fysieker de contacten, hoe groter de kans dat we werkelijk met elkaar in verbinding komen. Fysiek samenkomen is een unieke manier van connecteren. Laten we sociale media gebruiken op een respectvolle manier, maar vooral om een plaats en een moment af te spreken waarop we elkaar zullen ont-moeten, want je ‘moet just niks’, buiten oprecht interesse tonen en eerlijk antwoorden op de vraag hoe het met je gaat.

Fik Verbiest

“Empathie is de taal van het hart” – Fik Verbiest