Afbeelding
Kansen

Kansen

Fik blogt

Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn de belangrijkste vruchten van de Franse Revolutie. Hoewel sindsdien heel wat vooruitgang werd geboekt, is het zinvol om stil te staan bij de vraag hoe deze vruchten vandaag smaken. Afhankelijk van waar je woont, is de smaak heel anders. Ik beperk me tot Vlaanderen, de regio waarin jij en ik leven en werken.

Vrijheid

Vrijheid is een begrip dat iedereen anders invult en ervaart. Terwijl velen onmiddellijk denken aan vakantie of pensioen, kijkt een gevangene of een chronisch zieke op een heel andere manier naar vrijheid. We zijn pas werkelijk vrij wanneer we zowel lichamelijk als geestelijk de ruimte krijgen die nodig is om ons te ontwikkelen tot tevreden mensen. Pas wanneer we dit realiseren, zonder de vrijheid van onze medemens in te perken, krijgt vrijheid werkelijk waarde. Vrijheid komt alleen tot volle bloei, wanneer ze hand in hand gaat met het respect voor de vrijheid van anderen.

Gelijkheid

Gelijkheid gaat voornamelijk over gelijke kansen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Welke biologische cocktail je meekrijgt van je ouders en hoe rijkelijk het nest is waarin je wordt geboren zijn factoren die onmogelijk gelijk te trekken zijn. Daarom is gelijkheid een moeilijk na te streven ideaal. Maar er bestaat toch ‘Gelijke kansenbeleid’? Vlaanderen focust zich hierbij vandaag voornamelijk op geslacht, holebi’s en transgenders en mensen met functioneringsbeperkingen door een fysieke of mentale handicap. Verder maken de overheid en andere organisaties werk van inburgering, voorzieningen voor jongeren, senioren … Maar ook binnen deze specifieke groepen is gelijkheid een illusie. Kortom, ongelijkheid is een realiteit waarvan we de schadelijke gevolgen alleen kunnen compenseren door empathie en medemenselijkheid.

Broederschap

Jawel, ik ben jouw broer …! Iedereen die dit leest, behoort tot mijn soort: de mensheid of ‘human-kind’. De uitdaging voor de mensheid is dat wij, ‘humans’, ons ‘kind’ tegenover elkaar gedragen. Omdat dit niet altijd het geval is, investeert onze maatschappij enorm veel middelen, tijd en energie in gelijke kansenbeleid, rechtspraak, geestelijke gezondheidszorg … Wat meer naastenliefde moeiteloos zou kunnen bewerkstelligen, kost ons dagelijks handenvol geld en leidt tot veel miserie.

L.E.F.

Ondanks ons beleid rond gelijke kansen, wetgeving, hulpverlening … blijft ongelijkheid een pijnlijke smet op het blazoen van ons, mensen. Hebben we niet gewoon wat meer LEF nodig om zorg te dragen voor elkaar? Zo realiseren we een samenleving waarin Liberté, Egalité en Fraternité de zoete smaak krijgen van de heerlijke vruchten die ze werkelijk zijn!

“Echte sociale zekerheid is de zekerheid dat men behoort tot een gemeenschap van mensen die zorgdragen voor elkaar” - Fik Verbiest