Afbeelding

Mens

Fik blogt
Onze redacteurs schrijven bijna altijd over wat hen werkelijk interesseert en dat merk je. Wie schrijft uit passie voor het onderwerp, connecteert meestal dieper. In deze column neem ik de vrijheid om over mijn favoriete onderwerp te schrijven: de mens.
Van kinds af aan ben ik gefascineerd door mensen en ik ben het nog steeds. Dat onze uitgeverij ondertussen Mensen zijn Media heet, is dus allerminst toeval. Mensen zijn effectief media. Goed en kwaad, liefde en haat, vrede en oorlog, … het wordt allemaal door mensen op de wereld gezet. De materiële wereld waarin we leven, is een afspiegeling van wat er in mensen omgaat en hoewel er nog heel wat werk aan de winkel is, gaat het de goede kant uit. De mens krijgt meer aandacht voor duurzaamheid, informatie is veel toegankelijker dan vroeger, ondervoeding en analfabetisme nemen drastisch af, de levensverwachting stijgt en kinderarbeid en rassen- en genderdiscriminatie worden alsmaar minder getolereerd. De tijden dat men zich op zondag opdirkte om naar executies te gaan kijken op het dorpsplein behoren gelukkig tot het verleden. De mensheid evolueert …
Dat de mens op relatief korte tijd -circa 300.000 jaar en slechts 50.000 jaar geleden in Europa- een grote impact heeft op onze planeet, bewijst dat onze soort over een enorm potentieel beschikt. Mensen lijken wel gekloonde goden die magistrale creaties bedenken en evenzeer gekloonde duivels die elkaar vernietigen en over lijken gaan. De oorsprong van het menselijke handelen schuilt in ‘mens’, wat in het Latijn niet meer of niet minder betekent dan ‘geest’. In onze geest ontkiemen ideeën en overwegingen die het kompas vormen voor ons handelen. Meer bewustzijn en redelijkheid leiden tot constructievere keuzes. De drijfveer is bepalend: kiezen we uit liefde of kiezen we uit eigenbelang?
‘Mens sana in corpore sano’ of ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ is van belang voor zowel ons individuele als ons collectieve welzijn. Wie liefheeft, kiest voor een duurzame en zinvolle manier van samenleven en samenwerken. Het is ieders verantwoordelijkheid om het beste in zichzelf en anderen naar boven te halen en keuzes te maken die rekening houden met de leefbaarheid van onszelf en toekomstige generaties.
Fik Verbiest – Mensen zijn Media
Meer lezen? www.mensenzijnmedia.be/fik-blogt