Afbeelding

Voornemen

Fik blogt
Hopelijk hebben jij en je dierbaren tijdens de voorbije jaarwisseling genoten van gezellige en hartverwarmende feestdagen. Ik wens je op mijn beurt een heel fijn, gezond, vreugdevol en succesvol nieuw jaar waarin geluk en verbondenheid een centrale plaats mogen krijgen. Omdat we niet alleen voor anderen, maar ook voor onszelf het beste verlangen, maken we vaak goede voornemens. Misschien liet jij je voor 2019 ook wel verleiden en ben je nog steeds op schema? Proficiat … of toch niet?
Hoewel plannen maken nu eenmaal eigen is aan de mens, dringt de vraag zich op of de dromen die we najagen werkelijk bijdragen tot meer geluk en verbondenheid. Ik noem de twee bewust samen omdat ze als tweespan de perfecte motor zijn voor een gezonde persoonlijke ontwikkeling. Zo is geluk een heel persoonlijke beleving die voor iedereen een andere betekenis heeft, terwijl er van echte verbondenheid pas sprake kan zijn wanneer iedereen samenhorigheid ervaart. Te veel verlangen staat geluk in de weg en legt een druk die schadelijk is voor de gezondheid van de gelukzoeker in kwestie, alsook voor zijn of haar omgeving. Geluk is een staat van zijn en geen doel dat men dient na te streven. Wie geluk zoekt buiten zichzelf, verliest zich meer en meer in bijkomstigheden en geraakt er juist van vervreemd.
In een wereld waarin mensen zowat alles binnen handbereik hebben om hun geluk te maken, wordt steeds duidelijker dat oprechte verbondenheid essentieel is. Wat heeft een mens nodig om werkelijk verbinding aan te gaan met anderen? Kan men op een gezonde manier verbinding aangaan met anderen, zonder dat men is thuisgekomen bij zichzelf? Of zonder dat men een diepe verbinding heeft aangegaan met zichzelf?
Dat is mijn voornemen voor 2019. Ik wil het komende jaar meer op zoek gaan naar mezelf en ben iedereen dankbaar die me de ruimte en de middelen geeft om dit te doen. Met de ruimte bedoel ik de vrijheid om mezelf te mogen zijn en fouten te mogen maken. Met de middelen bedoel ik de muren en de grenzen waar ik ook dit jaar ongetwijfeld weer tegenaan zal lopen. Zowel contacten als conflicten zijn belangrijke wegwijzers naar een stuk van onszelf dat nog onontgonnen terrein is en waar ongetwijfeld meer geluk te rapen valt.
Ik wens iedereen een boeiend en gelukkig nieuw jaar!
Fik@mensenzijnmedia.be