Grens

Fik blogt

Nadat het stof dat opwaaide door de schandalen van misbruik in de kerk is gaan liggen, komen nu andere zaken aan het licht. Sportclubs, jeugdbewegingen, filmwereld, media, … Het probleem is universeel en wordt in stand gehouden door het taboe.

Harvey Weinstein, Bart De Pauw, Kevin Spacey, … brachten de term ‘grensoverschrijdend gedrag’ de afgelopen weken bovenaan de hitlijst van meest gebruikte uitdrukkingen in het nieuws. Zij zijn dan ook enkele recente levende bewijzen van het feit dat mensen hun gedrag tegenover anderen niet altijd onder controle hebben. Vooral op het vlak van seksualiteit. Door de traumatiserende gevolgen van grensoverschrijdend seksueel gedrag staan te veel mensen klaar met een ongenuanceerd oordeel en zijn ze uiterst creatief in het bedenken van ‘aangepaste’ straffen voor de boosdoeners.

Seksualiteit is een oerkracht waar de rede niet altijd tegen opgewassen is. Zij is de motor van de evolutie in die zin dat ze ons aanzet tot voortplanting. Is seks niet juist net daarom zo leuk? Maar waarom zitten mannen en vrouwen zowel lichamelijk als mentaal zo ‘anders’ in mekaar? Terwijl een vrouw gemiddeld om de 28 dagen een eisprong heeft, krijgt manlief iedere 2 dagen een nieuwe kans om miljoenen zaadcellen te ejaculeren. Geen wonder dat de vrouw bijzonder selectief is in de beslissing aan wie ze haar eitje zal ‘schenken’. Terwijl de meeste mannen blijk geven van een aangeboren jachtinstinct, wellicht opdat zij hun genen zoveel mogelijk zouden voortplanten. De meeste dames besteden heel wat tijd en energie aan hun uiterlijk en ontbloten maar wat graag schouders en kuiten wanneer het zonnetje schijnt. Ongetwijfeld eveneens opdat de ‘jacht’ in hun voordeel zou worden beslecht. Toch moeten mannen erg op hun hoede zijn met complimenten en avances. Exact hetzelfde compliment van Johnny kan grensoverschrijdend gedrag betekenen, wanneer Jules het geeft …

Seksualiteit is een cadeau van de natuur dat we dringend uit de taboeverpakking dienen te halen. De strikken errond zijn van culturele en sociale aard. Zij kunnen alleen worden ontward door een open, respectvolle en eerlijke communicatie. We moeten ons bewust zijn van onze eigen gevoelens en tegelijk meer empathie ontwikkelen voor de gevoelens van de ander. Waar liefde lust kan overstijgen, zal geluk kansen krijgen.

Fik Verbiest