Afbeelding

Onafhankelijk

Fik blogt

Onafhankelijkheid is een term die door de recente ontwikkelingen in Catalonië het nieuws domineert. Het achterliggende vrijheidsideaal dat het streven naar onafhankelijkheid meestal voedt of inspireert, blijkt vaak evenmin realiseerbaar als de onafhankelijkheid zelf. We leven namelijk in een tijd en in een wereld die zodanig complex is geworden dat we op heel wat vlakken nood hebben aan samenwerking. De krachten bundelen op een manier waarbij het geheel sterker wordt dan de som van de delen, blijkt niet altijd evident. Onafhankelijkheid houdt de belofte van ‘vrijheid’ in. De vraag die men zich echter dient te stellen is welke prijs men betaalt voor de gewonnen vrijheid. Soms leidt het nastreven van de onafhankelijkheidsdroom namelijk tot nachtmerries. Het bankroet van Griekenland, de recente Brexit en de situatie in Spanje doen vragen rijzen bij het mooie ideaal van een eengemaakt Europa.

In mijn streven naar bewustwording en bewustmaking, probeer ik het onafhankelijkheidsstreven voor de mens als individu te duiden. Wat zich in onze omgeving afspeelt, weerspiegelt namelijk de innerlijke belevingswereld van de mens. Wie gelukkig wil worden, heeft nood aan een eigen ruimte waarin hij zich zowel lichamelijk als geestelijk vrij en onafhankelijk kan bewegen of uitleven. Vanaf het moment dat men beweegt, denkt of spreekt, blijkt al vlug dat men nooit geheel onafhankelijk is. Onze levens, verlangens, overtuigingen en opinies zijn zodanig met elkaar verweven dat echte onafhankelijkheid een abstract begrip is. Het geeft wel een richting aan, maar blijft een staat van zijn die in werkelijkheid niet bestaat. Onafhankelijkheidsstreven houdt hooguit de belofte in naar een nieuwe situatie van afhankelijkheid, die minder schadelijk is of als minder storend wordt ervaren dan de vorige.

Wie verstandig genoeg is om dit in te zien, gaat bewuster om met de realiteit. Staten, landen, gemeenschappen, organisaties, bedrijven … zijn nu eenmaal afhankelijk van elkaar. De enige mogelijkheid om hier een positief verhaal van te maken, is werken aan de kwaliteit van hun wederzijdse afhankelijkheid. Hetzelfde geldt voor mensen … En wie zich hiervan bewust wordt, ontdekt de boeiende uitdaging om zijn of haar individuele geluk na te streven met respect voor de waardevolle verbondenheid met anderen.

fik.verbiest@periodiekske.be