Gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes overhandigden het label van Groene Oase aan basisschool Zeppelin. - Copyright: provincie Antwerpen
Gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes overhandigden het label van Groene Oase aan basisschool Zeppelin. - Copyright: provincie Antwerpen

Basisschool Zeppelin Mortsel wordt 200ste Groene Oase!

Redactie

MORTSEL - De uitnodiging van de provincie Antwerpen “Maak van je speelplaats een Groene Oase” leidde tot de vergroening van meer dan 200 schoolpleinen, goed voor 75.000 leerlingen. Dit project, dat subsidies biedt voor het ontharden en vergroenen van speelplaatsen, levert tal van voordelen op voor zowel leerlingen als het klimaat. De ervaringsgerichte basisschool Zeppelin uit Mortsel is een voorbeeldschool die haar vergroeningstraject heeft voltooid en het label van Groene Oase heeft ontvangen. De provincie schonk de school extra plantgoed, waaronder een Europese vogelkers.

MOS Antwerpen, Regionale Landschappen en Provincie Antwerpen steunen Groene Oases
MOS Antwerpen en de Regionale Landschappen ondersteunen dit vergroeningstraject door scholen te helpen met het plannen en implementeren van hun groene ruimtes. De provincie Antwerpen biedt coördinatie en financiële steun, waarbij scholen tot 100% van de investeringskosten terugbetaald krijgen.

Groene Oases bieden heel wat voordelen
De voordelen van een Groene Oase zijn aanzienlijk volgens provinciaal gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes. Zo zijn er minder stress en conflicten bij leerlingen, frissere speelpleinen op hete dagen, betere concentratie tijdens buitenlessen en meer ontspannen leerkrachten. Ook de positieve impact op het klimaat en de biodiversiteit door het absorberen van hemelwater en het bieden van schaduwrijke plekken zijn waardevolle gevolgen. Het succes van dit project blijkt uit de vele scholen (al meer dan 200!) die zich hebben aangemeld om hun speelplaats te transformeren in Groene Oases.

Succesverhaal Groene Oases
Provincie Antwerpen zorgt er mee voor dat alle 202 scholen een vlekkeloos vergroeningsparcours lopen. Eerste gedeputeerde Luk Lemmens besluit: “De deputatie heeft het subsidiekrediet voor Bosgroepen en Regionale Landschappen in december 2023 verhoogd met 1 miljoen euro voor de Groene Oases in het kader van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Zo kon Groene Oases echt een succesverhaal worden.”

We wensen provincie Antwerpen veel succes met dit initiatief en hopen dat in de toekomst, naast basisschool Zeppelin, nog veel meer scholen van dit mooie initiatief kunnen genieten. Het welzijn van onze kinderen ligt ten slotte aan de basis van een gezonde toekomstige gemeenschap.

Tekst: Fik Verbiest – Mensen zijn Media