Afbeelding

Unizo Mortsel trapt 2018 af met geslaagde nieuwjaarsreceptie!

Nieuws

MORTSEL - In onze vorige uitgave konden we op de valreep vermelden dat de nieuwjaarsreceptie van Unizo Mortsel een voltreffer van formaat was! Zoals beloofd brengen we in dit nummer uitgebreid verslag uit over deze fijne avond. Unizo Mortsel kon weerom rekenen op de gastvrijheid van Digitale Drukkerij Triakon, vertegenwoordigd door de sympathieke CEO Lieven De Schampelaere. Ook heel wat lokale ondernemers sloegen de handen in elkaar om van de nieuwjaarreceptie een onvergetelijke avond te maken. Slagerij Muyshondt, vishandel Steloy, kaas- en delicatessenzaak Coté Sud, restaurant Tisson, bakkerij Michielsen, brasserie Ter Linde, Carrefour Express en bistro De Stadstuin zorgden voor heerlijke versnaperingen. De genodigden maakten eveneens kennis met een ruim assortiment fijne theetjes van de vriendelijke uitbaters van Melange Thee. De kwaliteitswijnen, het frisse gerstenat en diverse frisdranken werden geleverd door topdrankenhandel Albo en Caveman Wines. Het Mortselse Creativ Solutions realiseerde een perfecte logistieke ondersteuning en Mensen zijn Media, de uitgeverij van ’t Periodiekske en De Passant, zorgde met TriViocal voor een meer dan geslaagde muzikale omlijsting. Het gevolg van dit alles was … niets dan blije gezichten.

Naast het feestelijke karakter van deze avond, wil Unizo Mortsel in de eerste plaats een belangenvereniging zijn voor alle lokale handelaars en ondernemers. Enkele relevante toespraken van burgemeester Erik Broeckx, Unizo Mortsel-voorzitter Marc Drexeler en directeur Unizo Provincie Antwerpen Sofi Van Ussel toonden alvast aan dat de lokale ondernemer er niet alleen voorstaat!

Burgemeester Erik Broeckx adviseerde iedereen om energie in positivisme te steken door het creëren van menselijke meerwaarde. “Wees flexibel en creatief en zorg voor beleving. Durf te dromen, durf verder te denken dan het nu. Stel jezelf de vraag in wat voor wereld we over 10 en 20 jaar willen leven? Vergeet vooral niet om de pet van de klant op te zetten en na te denken over hoe je hem kan helpen. Want die consument zoekt, net als veel dingen in de natuur, steeds de kortste weg om met zo weinig mogelijk moeite zoveel mogelijk resultaat te boeken”, aldus de Mortselse burgemeester.

Verder stelt Erik Broeckx enkele pertinente vragen


  • Wat houdt een leefbare en dynamische kern in?
  • Hoe maak je concreet werk van meer leefbaarheid in een kernwinkelgebied?
  • En tot waar gaat de verantwoordelijkheid van de lokale politicus en waar begint de verantwoordelijkheid van de lokale ondernemer?

Met concrete voorbeelden toont hij aan dat het stadsbestuur de afgelopen jaren een groot aantal maatregelen heeft genomen ten voordele van de lokale economie. Tegelijk stelt Erik Broeckx zich de terechte vraag of al deze beleidsmaatregelen de fysieke winkels zullen redden nu de macht van de consument zo groot geworden is dat alles kraakt. Wat is je bestaansrecht? Waarom ben je er? Waar maak je het verschil? Elke ondernemer moet op zoek naar zijn eigen verhaal, zijn eigenheid en zijn plaats in de markt om het consumentenhart te veroveren.

Directeur Unizo Provincie Antwerpen Sofi Van Ussel zorgde voor een perfecte aanvulling op de toespraak van Erik Broeckx en wijst in de eerste plaats op het belang van een goede bedrijfsvoering. Unizo wil in de toekomst zowel nationaal, provinciaal als regionaal komen tot 1 strategie en 1 methodiek. “1 Unizo” wil vooral het verlengstuk zijn van mensen die zich met hart en ziel inzetten op het lokale vlak. Verder wil men de bezorgdheden vertalen in concrete syndicale actie om te wegen op het beleid en om zo een beter lokaal economisch klimaat te realiseren. Unizo wil ondernemers verbinden, informeren, vormen en begeleiden.

Het tweede plan is om samen met de leden de prioriteiten voor de lokale verkiezingen te bepalen. In samenspraak met de lokale ondernemer wil Unizo ook in Mortsel een blauwdruk aanreiken om het lokale ondernemerschap zoveel mogelijk kansen te geven.

Bovendien wil Unizo adviseren en remediëren met een hele waaier aan begeleidingstrajecten, infosessies, enz. Belangrijk is ook de bemiddeling bij lokale besturen in geval van hinder bij openbare werken. Unizo blijft voor haar leden in de bres springen!
Het vierde plan, ten slotte, gaat over mensen samenbrengen en hier staat het volgende zomerfeest alvast hoog op de Unizo-agenda!
Naast de ambitieuze plannen kijkt Sofi Van Ussel met tevredenheid achterom naar wat in 2017 gerealiseerd werd, met o.m.:
  • een hervorming van de vennootschapsbelasting op maat van de kmo’s,
  • het tweede pijlerpensioen voor wie zelfstandige is en een eenmanszaak uitbaat,
  • de verlaging van de belasting op de meerwaarde bij stopzetting van je zaak,
  • het verzet tegen een ondoordacht invoeren van het onbelast bijverdienen.
Mevr. Van Ussel hoopt samen met ons dat de kracht van de dialoog in staat is om de groeiende verdeeldheid te overwinnen. Haar uitdrukkelijke wens is dat het Unizo-bestuur met haar leden in overleg blijft gaan om samen verder te bouwen aan een sterke, eenduidige stem van de ondernemer.
Achter iedere ondernemer schuilt een mens die zijn verhaal kwijt wil in een veilige context. Unizo Provincie Antwerpen wil deze veilige haven van samenhorigheid garanderen door een nauwe samenwerking met o.a. Unizo Mortsel.
“Voor 2018 is mijn oproep om elkaar te benaderen vanuit de kwetsbaarheid van de ander. Als we dat doen, als we elkaars kwetsbaarheid zien, zullen we zien hoe kostbaar de UNIZO-vereniging is en geven we samen een authentiek gezicht aan ondernemerschap. Ik wens u allen de kracht van kwetsbaarheid toe om er in 2018 een mooi ondernemersjaar van te maken”, besluit Sofi Van Ussel vastberaden.

Naast het verwelkomen van een achttal nieuwe ondernemers, deed Marc Drexeler, voorzitter van Unizo Mortsel, dan ook een duidelijke oproep aan alle aanwezigen om zich te laten horen. Marc heeft een dynamisch team dat graag werk wil maken van concrete antwoorden op de verzuchtingen van de lokale ondernemers. Dat die ondernemers van zich moeten laten horen, is hiervoor uiteraard essentieel.
De deur naar 2018 staat open, de hand van Unizo wordt gereikt … Laten we samen werk maken van een bloeiende voorstad!
Vragen of ideeën? Mail ze naar unizo.mortsel@outlook.be!
Meer foto’s vind je op de facebookpagina van Mensen zijn Media, die je meteen een extra ‘like’ kan geven.
Fik Verbiest – Mensen zijn Media
Afbeelding
Afbeelding