Afbeelding

Provincie legt de accenten op onderwijs, fietssnelwegen en domeinen

Nieuws
Twee weken lang boog de Antwerpse provincieraad zich over het budget voor 2016. Er valt 250 miljoen te verdelen over haar takenpakket. Het provinciebestuur koos ervoor om verder te gaan met geplande investeringen zoals de schouwburg de Warande, de renovatie van sporthal de Nekker, investeringen in onderwijs, fietssnelwegen en waterbekkens. Uiteraard is ook de bouw van het nieuwe provinciehuis een prioriteit.
Voor het budget van 2016 kiest de provincie ervoor om het huidige beleid voort te zetten en te blijven investeren op alle terreinen waarvoor ze momenteel is bevoegd. Ondanks het onverwacht wegvallen van de compensatie voor de outillering, is de begroting voor het derde jaar op rij in evenwicht. De provinciale belastingen blijven ook onveranderd (36 euro) en de bedrijfsbelasting zal zelfs lichtjes dalen (alhoewel, van 93 naar 92 euro) door de negatieve index.
De zes gedeputeerden stelden hun budgettering voor. Het zou ons té ver leiden om alles op te sommen.
Wat in de toekomst?
Van de toewijsbare uitgaven gaat 22% naar vrije tijd, 18% naar ontwikkeling en educatie, 18% naar leefmilieu, 17% naar welzijn, economie en plattelandsbeleid, 16% naar cultuur en 10% naar ruimte, erfgoed en mobiliteit. Tegen 2017 moet de hervorming van de provincies in de praktijk worden gebracht door de persoonsgebonden taken over te dragen aan de Vlaamse Overheid of de plaatselijke besturen. De deputatie pleit voor een bestuurlijke hervorming die niet ten koste gaat van het personeel, noch van de inhoud. Volgens Luk Lemmens zal de overdracht probleemloos verlopen en zouden andere plannen niet in het gedrang komen.
Nadien begon een dagenlange besprekingsronde waarbij Kris Merckx (PVDA+) uitvoerig het woord nam.
EM