Er zit meer in jou dan je denkt …

Nieuws
De mens, niet meteen het meest onbesproken levende wezen op aarde. Laatst gekomen en volgens de wetenschap afstammend van de aap. De bewering van de creationisten dat de mens geen product is van de evolutie, maar werd geschapen door God, wordt in wetenschappelijke kringen met hoongelach onthaald. Toch zijn ook daar de meningen over het ontstaan en de evolutie van de mens verdeeld. Ik heb niet de pretentie om hier duidelijkheid rond te scheppen, maar doe een poging om mensen meer bewust te maken van het grote potentieel dat ze hebben om te bouwen aan een gelukkig leven voor iedereen.

“We zijn alleen aan onszelf verschuldigd om ons egoïsme te overstijgen en het goddelijke in onszelf te ontwikkelen.”

Het idee dat we over onszelf hebben, bepaalt grotendeels wie we zijn en wie we kunnen worden. Men moet namelijk beseffen dat al wat we hebben gemaakt, al het goede en minder goede wat vooruitgang ons bracht, begon met een idee. Ideeën creëer je door waar te nemen en na te denken. Wellicht bouwden mensen boten doordat ze zagen hoe sommige vogels op het water drijven. Het verlangen om te kunnen vliegen, groeide ongetwijfeld bij het aanschouwen van vogels in hun vlucht. Aan ideeën en uitvindingen gaat meestal een verlangen vooraf, maar helaas getuigt dit verlangen van de mens niet van veel respect voor het leven. Op de lijn van de evolutie is de menselijke soort zowat het laatste schepsel dat de aarde kwam bevolken en wanneer we naar zijn impact kijken, blijkt de mens zich tot dusver te gedragen als een verwend, egoïstisch nest. Zo roeiden Europese ontdekkingsreizigers de oorspronkelijke bevolking van Amerika uit, met name de indianen. Ze namen bezit van alle natuurlijke rijkdommen die Moeder Aarde daar te bieden heeft en stopten de weinige indianen die overleefden in reservaten. Later kwam Afrika aan de beurt, waar de grootmachten van de wereld nog steeds een politiek van verdeel en heers voeren. Als ze hun honger naar materiële welvaart niet onder controle krijgen, zullen zij dit volhouden zolang er goud en diamant wordt ontgonnen. De massa immigranten die Australië vandaag bevolken, marginaliseren de originele inwoners van Australië en noemen hen ‘ab-originals’.
De waarheid is hard, maar wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd om haar te herhalen … Niettegenstaande de mens wordt geboren uit de natuur en in overvloed zou kunnen leven door het wonder van de natuur, wil men ons voortdurend doen geloven dat we ons recht op leven ontlenen aan economische groei. Bovendien handelt het politieke discours bij ons al jaren over de pensioenen, omdat men goed weet dat de meeste burgers nog steeds kiezen uit eigenbelang en omdat alleen bij volwassenen de stemmen te rapen zijn. Wie wijs en van goede wil is, wordt door bovenstaand stukje geschiedenis normaliter nederig. Nederig genoeg om te geloven dat het egoïsme, waarmee we onze verlangens bevredigen, niet echt staat voor wie we vanbinnen werkelijk zijn. Het komt erop aan om jezelf iedere dag opnieuw uit te vinden en stil te staan bij wie jij diep vanbinnen verlangt te zijn. Dit is de enige manier om geen ‘copy’ te worden van vorige generaties en om jezelf en wie na jou komt, recht te geven op een beter leven. Dit betere leven hangt niet af van een immigratiestop of van economische groei. Wel van het besef dat onze kinderen engelen zijn. Zij zijn de engelen die wij waren voor de goddelijke vonk in ons aan banden werd gelegd door de erfzonde en de staatsschuld. Beide zijn leugens. Onze kinderen en wij zijn onschuldig. We zijn alleen aan onszelf verschuldigd om ons egoïsme te overstijgen en het goddelijke in onszelf te ontwikkelen. Wie zijn kinderen graag ziet, geeft hen de ruimte en de steun die nodig zijn om te ontwikkelen tot de goddelijke wezens die ze diep vanbinnen zijn. Er hier en nu voor kiezen om het diepgewortelde egoïsme in onszelf te overstijgen, is nodig om dit mogelijk te maken. Een nieuwe mens die waar dan ook ter wereld komt, is welkom en is niets verschuldigd. Noch aan de staat waarin hij geboren wordt, noch aan de religie die hem wordt opgedrongen. Geen van beide bestond trouwens voor de mens ze uitvond.
Blijf ontvankelijk voor het wonder van het leven. Heb vertrouwen in jezelf en weet dat je welkom bent op aarde. Zo heeft religie, politiek, mode of om het even welke andere autoriteit niet langer vat op jou en kan jij openbloeien tot de mooie mens die je diep vanbinnen bent. Het ga je goed … Namaste!

Ieder mens is een ziel, die op zoek is naar de Ziel.

Ieder mens is een god, die op zoek is naar zichZelf.

Ieder mens is een druppel, die op zoek is naar de Bron.

Fik.verbiest@periodiekske.be                                                                                      Bedankt voor je reactie!