Denken, voelen, weten, doen ... dat zijn we!

Nieuws

Met de zomervakantie voor de deur is het de ideale gelegenheid om even stil te staan bij wie we zijn. Beschouw het als een soort bezinning over diegene die je ’s morgens in de spiegel ziet, wanneer je je tanden poetst. Diegene die zich nog heel wat markante gebeurtenissen en emoties voor de geest kan halen die jouw leven in de plooi hebben gebracht waarin het zich nu bevindt. Diegene die tussen jouw geboorte en vandaag, een weg heeft gezocht om het leven de moeite waard te maken. Of misschien wel diegene die er rotsvast van overtuigd is dat het leven je overkomt en dat je er nu eenmaal doorheen moet. Of diegene die weet dat hij kansen heeft laten liggen, verkeerde keuzes heeft gemaakt, waardoor je leven definitief naar de kl… is gegaan. Welnu, ik heb nieuws voor je. Wat je ook denkt, je hebt gelijk!

Kinderen en jongeren zijn vaak niet echt bezig met grote levensvragen. Zij leven meer in het ‘hier en nu’ en zijn veelal gericht op genieten op korte termijn. Onlangs peilde ik even naar de mate waarin mijn jongste zoon in iets gelooft. Zijn antwoord was kort, krachtig en duidelijk: “God bestaat niet. Ik geloof in niks en als ik dan toch in iets zou geloven, dan is het in mezelf.” Als ik terugkijk op mijn eigen levensweg, dan vind ik zijn ‘start’ nog niet zo slecht. Heel wat mensen verdwalen omdat ze geen voeling meer hebben met zichzelf. Ze zijn een speelbal op een woelige zee en worden overspoeld door ervaringen en emoties, waarop ze schijnbaar geen enkele invloed hebben. Wie de rust, de zekerheid en het kompas niet zoekt en vindt in zichzelf, verzet zich dagelijks tegen de verdrinkingsdood en gaat uiteindelijk futloos ten onder. Zeker in een tijd als deze, waarin alles razendsnel verandert en de toekomst er allesbehalve rooskleurig uitziet.

Zicht krijgen op wie we zijn, is wellicht een nuttige oefening om te weten wat onze mogelijkheden zijn. Alles wat is, dus ook wijzelf, is ontstaan uit de vier natuurelementen: lucht, aarde, water en vuur. Volgens wetenschappers bestaat het menselijke lichaam zelfs voor circa 90% uit water. Het lichamelijke aspect is weliswaar slechts een deel van wie we zijn. We zijn ‘hier en nu’ wie we zijn. In ‘niets’ geloven, is nagenoeg onmogelijk, omdat we gewoon bestaan! Bovendien heeft ieder zinnig mens voldoende nederigheid om toe te geven dat hij of zij alles wat bestaat niet zelf heeft gemaakt of geschapen. Voor Descartes was het voldoende dat hij kon denken om tot het besluit te komen dat hij bestond. “Ik denk, dus ik ben”, is een uitspraak die ondertussen vrijwel iedereen kent. Wellicht legde deze gerenommeerde filosoof een hele weg af om tot dit inzicht te komen en is het wijs om zijn kernachtige stelling even te laten bezinken. De kans is groot dat ‘wat’ wij denken mee zal bepalen ‘wie’ we zijn of worden.

Ervaren wie we zijn, kunnen we slechts op één plek ‘hier’ en op één moment ‘nu’. Hier is de plaats (ruimte) waar hemel (geest) en aarde (materie) elkaar raken. Nu is het moment (tijd) waarop verleden en toekomst elkaar raken. Zowel geest en materie als verleden en toekomst, zijn onbeperkt aanwezig. We kunnen ze dus schetsmatig weergeven in twee oneindigheidstekens (lemniscaten). Hemel en aarde vormen dan de opstaande lemniscaat en verleden en toekomst de liggende. Onmiddellijk wordt duidelijk dat we een klaver vier hebben getekend; het symbool van geluk, onderwerp van deze columnreeks. Wat wij mensen creëren, begint meestal met een plan, met een idee (1: denken - hemel) en wordt vervolgens omgezet in materie (2: voelen - aarde). De opstaande lemniscaat (8) is getekend, maar we gaan meteen verder met de linkerhelft van de horizontale lemniscaat (3: verleden – weten of herinneren), om daarna door te stoten naar de rechterhelft (4: toekomst – handelen, doen, willen, durven).

Het evenwichtig ontwikkelen van ons denken, voelen en weten, geeft ons de ideale dosis inzicht, gedrevenheid en kennis om HIER en (vanaf) NU de juiste keuzen te maken en tot effectief handelen te komen. Met effectief handelen bedoel ik dan die acties (handelen, spreken), die tot uiting brengen wie we werkelijk zijn. Uiteindelijk zullen deze handelingen ons dichter brengen bij het geluk waarnaar we op zoek zijn, bij onze ware bestemming.

Ik wens je een fijne vakantie met genoeg vrije tijd om hierover eens na te denken en te voelen hoe het is, om jezelf te herinneren aan wat een geweldig potentieel in jou sluimert. Ontdek het, deel het en … geniet ervan.

fik.verbiest@periodiekske.be