Afbeelding
Ons dorp naast de stad

Ons dorp naast de stad

borsbeek

Een heemkundig archief dat een boek werd. Johan Mortelmans heeft het uitgebreide, Borsbeekse, heemkundige archief van zijn vader Stan, gegoten in een kijk- en leesboek. Vanaf zijn veertigste levensjaar begon vader Stan met de uitbouw van dit heemkundige archief. Heemkundige weetjes over de straatnamen, de gebouwen, het verenigingsleven, het onderwijs, de processies, de lichtstoet en bijzondere dorpsfiguren. In het voormalige café Rivièra, nu Mask’ara, en in het huidige parochiecentrum Den Jakob, gaf hij tijdens de jaren 60 van vorige eeuw voordrachten over Borsbeek.

Het oudste beeld van Borsbeek anno 1873 op de cover. © Reproductie van schilderij van Joannes Corluy – archief Stan Mortelmans

Stan Mortelmans werkte vanaf 1937 bij Agfa-Gevaert. In 1977 ging hij met pensioen. Eindelijk had hij meer tijd om het heemkundige verhaal van Borsbeek op papier te zetten. In 1982 kwam er jammer genoeg een einde aan de uitbreiding van dit archief. Hij kreeg een hersenbloeding: praten en schrijven werden onmogelijk. Hij overleed op 1 november 1982 op 69-jarige leeftijd. Zoon Johan heeft het werk van zijn vader altijd gekoesterd. Op jonge leeftijd grasduinde hij regelmatig in dit heemkundig archief. Toen de familie het aan het Borsbeekse Documentatiecentrum schonk, stelde toenmalig voorzitter Walter Janssens voor om het aan het grote publiek te tonen. Zo ontstond langzaamaan de idee om er een boek van te maken. Het werd een eresaluut aan een vader, die heel veel van zijn dorp én zijn bewoners hield.

Stan Mortelmans © familiearchief Stan Mortelmans

Johan selecteerde foto’s en schreef teksten; een monnikenwerk van anderhalf jaar. Met als resultaat een 217 pagina’s tellend kijk- en leesboek met 370 foto’s en afbeeldingen, op A4-formaat, genaaid en met een gelamineerde hardcover.

Bestel je exempla(a)r(en) door storting op het rekeningnummer BE66 9795 8852 2243 van het DocC Borsbeek met de vermelding BOEK STAN MORTELMANS. Je kan je bestelling, mits voorlegging van het betalingsbewijs, afhalen bij het DocC Borsbeek, gevestigd in de bib aan de Lindeboomstraat 3 in Borsbeek op maandag- en woensdagnamiddag, telkens van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdagvoormiddag van 10.00. tot 11.45 uur in de bibliotheek zelf. Vraag naar Walter Janssens.

Afbeelding
Afbeelding