Gevel van Sint-Lutgardis blijft behouden

Maatschappelijk
 
MORTSEL - De kogel is door de kerk. Het Mortselse stadsbestuur (N-VA, Spa, CD&V) kiest voor het behoud van de gevel van Sint-Lutgardis.
De voorgeschiedenis
In 2017 besloot stad Mortsel om te onderzoeken of de historische gevel van Sint-Lutgardis geheel, dan wel gedeeltelijk moest en kon behouden blijven bij de ontwikkeling van het project ‘Stadsterras Oude-God’. Toen – bij de aanvang van dit project – werd aan alle geïnteresseerde ontwerpers gevraagd 2 voorstellen te doen. Een voorstel waarbij ze de huidige gevel volledig bewaarden én een voorstel waarbij ze een alternatieve versie voorstelden en de huidige gevel nieuw leven zouden inblazen door fundamentele elementen van de gevel te integreren in een nieuw concept.
Sindsdien
Ondertussen werden er vele stappen gezet in dit proces. Ontwerpers dienden zich aan met hun voorstellen, die door het college gewikt en gewogen werden. 4 ontwerpteams werden door het college van burgemeester en schepenen geselecteerd om verder te werken. Met elk van deze teams werden gesprekken gevoerd. Daarop werd een definitieve opdrachtomschrijving opgesteld om aan de gemeenteraad van 23 januari 2018 de BAFO-lastvoorwaarden (Best And Final Offer) ter goedkeuring voor te leggen. Deze definitieve opdrachtomschrijving wordt in de BAFO-lastvoorwaarden zo exact mogelijk gedefinieerd, met zo weinig mogelijk of geen alternatieven en/of varianten en/of opties. Dat wil zeggen dat er een standpunt is ingenomen over een aantal belangrijke sleutelkwesties die vorig jaar nog niet beantwoord waren.
De gevel blijft behouden
Het meest in het oog springende is de keuze van het college van burgemeester en schepenen voor het behoud van de gevel van Sint-Lutgardis. De optie om de gevel slechts gedeeltelijk te behouden wordt niet meegenomen in de verdere onderhandelingen.
De gevel en zijn collectief geheugen
De Sint-Lutgardisschool bekleedt een bijzondere plaats in het collectieve geheugen van de stad Mortsel en in de persoonlijke levensgeschiedenis van vele Mortselaars. Het stadsbestuur kent als geen ander de historische en emotionele waarde van dit gebouw. Bij het Amerikaanse bombardement op Mortsel op 5 april 1943 werd de school zwaar getroffen. Onder meer de volledige voorgevel op de Mechelsesteenweg stortte daarbij in. De heropgebouwde gevel kreeg daarom een symbolische betekenis voor de heropstanding en de weerbaarheid van Mortsel en zijn bewoners en voor de herdenking van de vele slachtoffers. Het is deze waarde als geheugenplek die de gevel een bijzonder statuut geeft bij de Mortselaars.