Afbeelding

Fortgesprekken – Lydie Aerts

Interviews

Aristoteles gaf al wandelend les; zijn “peripatetisch” onderricht werd een begrip. Nietzsche beschouwde de ideeën die hem al wandelend te binnen vielen, als de meest waardevolle. President Obama placht zijn belangrijkste beslissingen na een wandelmeeting met zijn topadviseurs te nemen. En wie niet meer zo piep is, herinnert zich nog de wandelingen van Koning Boudewijn en premier Wilfried Martens die, kuierend in de tuinen van Laken, de hoogste staatszaken bespraken.


Wandelen blijkt dus inspirerend. Vandaar de idee om af en toe ons mooie Fort 4 als fraaie achtergrond te benutten voor een – hopelijk boeiend – wandelgesprek met een interessante gast.


Intro


Wanneer u dit leest, wenkt alweer een nieuw school- of academiejaar. Hét moment voor tal van studenten om hun studie- of beroepskeuze te (her)oriënteren.


Daarbij een professionele coaching aanbieden is één van de werkterreinen van Lydie Aerts met wie ik medio juli – op een bewolkte, maar droge dinsdagochtend – een Fortwandeling maakte.


Roots


De roots van mijn wandelgaste liggen in Rijkevorsel (Antwerpse Kempen). Haar thuismilieu was niet echt “studievriendelijk” te noemen. De focus lag op noeste arbeid. Verder studeren was niet echt aan de orde - al zeker niet voor meisjes.


Toch volhardt Lydie. Ze kiest voor Rechten. Vervolgens werkt ze zo’n 30 jaar als advocate aan de balie (vooral in het rechtsgebied Turnhout).


Kantelmoment


Na die lange loopbaan volgt een kantelmoment. In 2014 belandt mijn wandelgaste uit Boechout in wat ze achteraf als een combinatie van bore-out (als gevolg van een te weinig uitdagende jobinvulling) en burn-out aanmerkt. Haar beroepsactiviteit geeft haar te weinig voldoening. Ze meent dat ze zich er niet ten volle in kan ontplooien en vraagt zich af hoe ze alsnog een aantal andere talenten – die ze bij zichzelf ontwaart en die ze echt wil waarmaken – sterker kan ontwikkelen.


Ze leest over de materie en komt zo in contact met de methode van de KernTalenten, sinds 1989 in Vlaanderen gelanceerd en ontwikkeld door Danielle Krekels. Lydie volgt die opleiding en voert nu analyses uit die erg pragmatisch opgevat zijn en volledig op de individuele persoon afgestemd.


KernTalenten


Wat houdt die aanpak nu precies in? Wie zich aanmeldt, beantwoordt een onlinevragenlijst. Tijdens de analyse worden de leukste herinneringen uit de kindertijd opgehaald met alle details. Zo worden 23 (kleine tot sterke) KernTalenten gedetecteerd, die een KernTalentenconstellatie vormen. Die omvat een aantal clusters die een idee geven over de mate waarin creatieve, sociale, empathische, organisatorische, … kerntalenten reeds ontwikkeld zijn bij de cliënt.


Opmerkelijk daarbij is dat de aangereikte vragen peilen naar attitudes en gedragingen in de kindertijd. De onderliggende theorie daarbij is dat je als kind erg spontaan en onbevangen handelt. Je bent dan nog niet beïnvloed door sociale of andere druk. Uit die bevraging (bijvoorbeeld met welk speelgoed speelde je het liefst?) leidt de kerntalentenanalist dan af welke authentieke kerntalenten bij jou het meest in beeld komen.


Mijn wandelgaste benadrukt dat het daarbij geenszins in de bedoeling ligt om enig label op iemand te kleven, wel om een idee te geven welk talentenprofiel iemand heeft. Aan de cliënt om vervolgens na te gaan in welke mate het uitgeoefende beroep daarbij al dan niet aansluit. Mensen kunnen dan bewust jobcraften (zelf aan een optimalere arbeidsinvulling werken) of een aangepastere baan kiezen.


Zoals reeds gezegd is dát is nu precies de job die Lydie momenteel uitoefent. Ze maakte dus een heuse carrièreswitch en is nu zelf KernTalentenanaliste. Zo begeleidt ze jongeren of ouderen bij het maken van keuzes inzake opleiding of beroep. Ze voelt zich nu zoveel gelukkiger in haar werk dat haar nu energie gééft, terwijl ze aangaf dat haar job vroeger te veel energie opslorpte.


Scepticisme


Vooral omdat ze zo sterk inzoomt op de kindertijd, stuit de geschetste methode overigens op heel wat scepticisme. Een aantal BV’s (op wie de methode werd toegepast) lieten hun aanvankelijke weerstand evenwel snel varen. Zo Herman Brusselmans die zich de bedenking maakte dat de methode toch niet “de bullshit was die hij had verwacht”.


Wat weegt het sterkst door bij de menselijke ontwikkeling? De nature (genetische componenten) dan wel veeleer de nurture (diverse omgevingsfactoren)? De KernTalentenmethode zet vooral in op maximaal bewustzijn en optimale ontwikkeling van de nature, zodat iedereen volledig in zijn authentieke kracht gezet wordt. Het blijft een open en interessant debat. Feit is dat de methode enorm aanslaat in Vlaanderen en nu ook uitwaaiert naar Nederland (waar zo’n 60 analisten actief zijn).


Maximaal generalist


Blijkens de analyse van Lydie zelf zou ze onder meer een KernTalent als “maximaal generalist” hebben. Mocht ze dat als 17-jarige geweten hebben, zou ze zich bij haar studiekeuze zeker anders georiënteerd hebben. Journalist had een optie kunnen zijn … Maar mijn wandelgezel wil niet te lang stilstaan bij het verleden. Ze is vooral blij dat ze tijdig “de knop heeft omgedraaid” en momenteel op een erg positieve wijze in het leven staat.


Slot


Wanneer we, bij wijze van slot, even peilen naar haar favoriete dier, blijkt dat onze gaste niet echt veel affiniteit heeft met enige vergelijking tussen mens en dier. Moet ze toch kiezen, dan zou haar voorkeur uitgaan naar de hond, die ze vroeger als huisdier had. De onvoorwaardelijke trouw en loyauteit spreken haar erg aan.


Mag ze zo nog vele jaren trouw zijn aan haar eigen kerntalenten en die voluit ontplooien! Dat wensen we haar graag toe!


https://www.alkeys.org - lydie.aerts@skynet.be


www.coretalents.eu (Danielle Krekels)


Frank Kloeck