Afbeelding

In Vlaamse helden

Interviews
Helden zijn vrouwen en mannen met een passie. Een passie voor sport, ondernemen, reizen, literatuur, muziek, wetenschap, design, … ‘Mensen zijn Media’ wil Vlamingen inspireren en de mens achter de bekendheid tonen. Daarom komt in deze rubriek elke keer een held aan het woord.
Maya Hoppenbrouwers studeerde in 2015 af als psychologisch consulent aan de Thomas More Hogeschool. Na jaren ervaring als (hoofd)animator, merkte ze een leegte in het aanbod van kampen. Er waren heel wat algemene kampen voor kinderen en kampen voor kinderen met een bepaalde problematiek, maar een belangrijke groep werd vergeten. Kinderen die geen stoornis hebben, maar zich toch niet 100% lekker in hun vel voelen. Daaraan besloot Maya iets te doen.
Je besloot een vzw op te richten, vanwaar de naam STERKkamp? Dat is heel eenvoudig uit te leggen: ons doel is kinderen te leren ‘STERK’ in hun schoenen te staan en dit op een speelse en laagdrempelige manier via een ‘KAMP’.
Kon je meteen anderen warm maken om mee de schouders onder je initiatief te zetten? Ja, STERKkamp draait trouwens alleen op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich allemaal stuk voor stuk erg in voor de kinderen. Ondertussen hebben we ook een kernteam opgestart voor vrijwilligers die de organisatie helpen te versterken. Zo hebben we bijvoorbeeld iemand die instaat voor de monitorenwerking, iemand die als contactpersoon voor de scholen fungeert enz. Het feit dat iedereen - inclusief ikzelf - dit volledig vrijwillig doet, zorgt ervoor dat we het allemaal met volle overgave doen. We streven ernaar zoveel mogelijk kinderen een geweldige week te bieden én hen een boost in hun zelfvertrouwen te geven.
Zijn alle monitoren ook therapeuten? Al onze monitoren zijn psychopedagogisch geschoold; sommigen onder hen nemen de rol als therapeut op en anderen leven zich uit als animator.
Wat maakt jullie aanpak zo uniek? STERKkamp is op verschillende vlakken uniek. Allereerst bieden we een bijzondere combinatie van therapie én animatie aan. Daarnaast is onze professionele hulpverlening zeer laagdrempelig: onze kampen staan open voor alle kinderen die zich op dat moment niet goed in hun vel voelen. Dat betekent dat de kinderen die bij ons op kamp komen niet doorverwezen moesten worden door een deskundige, geen diagnose nodig hebben en ook niet reeds cliënt moeten zijn bij een praktijk. Wat onze kampen nog zo uniek maakt, is dat we met kleine groepjes van maximum acht leeftijdsgenootjes werken. Onze monitoren ondergaan ook een strenge selectieprocedure en worden dagelijks opgevolgd en bijgestuurd. We vinden het dagelijkse contact met ouders terwijl de kinderen op kamp zijn - en ook daarna op regelmatige basis - zeer belangrijk. Ten slotte proberen we ook qua prijs laagdrempelig te zijn.
Beseffen de kinderen dat ze naar STERKkamp komen om iets te leren? Absoluut! De kinderen weten zelf waarvoor ze komen en kunnen vaak, hoe jong ze ook zijn, goed verwoorden waarmee ze het moeilijk hebben. Niet alle kinderen zien dit zitten op de eerste kampdag, maar in alle eerlijkheid kan ik toegeven dat ook deze kinderen op maandag om 17 uur niet naar huis willen na een superleuke dag!
Jullie richten je tot kinderen van 7 tot 12, vanwaar die leeftijdscategorie? STERKkamp richt zich bewust op kinderen van 7 tot 12 jaar omdat het zeer belangrijk is om zo vroeg mogelijk in te grijpen. We zien in de klinische praktijk bij volwassenen en adolescenten dat de oorsprong van hun psychische problemen vaak reeds in de kindertijd ligt. Daarom is het van essentieel belang om bij deze jonge kinderen extra aandacht te besteden aan hun welzijn: voor nu en voor later.
Intussen voegden jullie ook workshops aan jullie aanbod toe? Klopt! We willen alle kinderen de kans geven zich zo goed mogelijk in hun vel te laten voelen. Sommige kinderen geraken niet tot bij ons op kamp en zo komen wij tot bij hen in de klas! Zo betrekken we bijvoorbeeld ook de kansarme kinderen die anders moeilijk met psychosociale hulpverlening in contact komen. Onze toekomstige samenwerking met vakantieparticipatie zal ervoor zorgen dat ook kansarme kinderen kunnen deelnemen aan onze kampen.
Plannen jullie ook om buiten Antwerpen kampen of workshops te organiseren? Ja! In de paasvakantie breiden we uit en zullen we onze eerste STERKweek in Mechelen van start laten gaan.
Wat hoop je met STERKkamp te bereiken? Ik hoop dat we met STERKkamp een enorme groei kunnen realiseren en zoveel mogelijk kinderen sterker in hun schoenen kunnen leren te staan!
Wat is jouw mooiste STERKKAMP-herinnering? Het is onmogelijk om uit alle herinneringen de mooiste te selecteren. Elke week zal me bijblijven: de band die de monitoren met de kinderen opbouwen, het vertrouwen dat de ouders in ons hebben en vooral alle stappen die de kinderen zetten. Sommige kinderen zetten enorme stappen op één week tijd, andere kinderen zetten kleinere stappen, maar we zien iedereen groeien en dat is het mooiste om te zien bij een kind. Het is ook mooi om de kinderen de drie STERKweken te zien doorlopen en hen zo te zien veranderen.
Wat geeft jou de meeste voldoening? Kinderen die gepest worden op school of om andere redenen zich niet goed voelen, eindelijk oprecht te zien lachen en gelukkig zijn tijdens onze kampen; dat geeft me de meeste voldoening!

Meer weten over STERKKAMP vzw of zelf monitor worden? Neem dan gerust een kijkje op sterkkamp.be.
Afbeelding