Duurzaamheid

Filosofie

Gro Harmem Brundtland, Noors politica en arts, omschreef in 1987 in de Verenigde Naties duurzame ontwikkeling als ‘ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ Jaren later doet het model ‘People Planet Profit’ zijn intrede als basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemers dienen mens, planeet en winst op harmonieuze wijze te combineren in hun bedrijfsvoering. In 2002 voegt men gelukkig de ‘p’ van prosperity of welvarendheid en geluk toe aan dit model.


We leven in een tijd waarin het delen van informatie nog nooit zo gemakkelijk is geweest. Hierdoor werd de wereld een dorp en kregen we een volledige kijk op wat er op en met onze planeet gebeurt. De exponentiële aangroei van de wereldbevolking en de manier waarop de mens de samenleving organiseert, hebben een schadelijke impact op de leefomgeving. Als we zo doorgaan dan bevuilen wij ons nest zodanig dat onze soort met uitsterven wordt bedreigd.

Via een hele omweg komen we geleidelijk aan tot het besef dat we samen moeten zorgen voor een duurzame manier van leven en dat een duurzame manier van leven ons gelukkiger zal maken. Toch lijkt de weg nog lang. Daarom was ik aangenaam verrast toen ik, na een Netwerkmoment voor Lokale Ondernemers op initiatief van stad Mortsel, naar huis ging met een overzichtelijke brochure van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. De brochure omschrijft overzichtelijk 17 doelstellingen van de 2030 Agenda van de VN. Niettegenstaande het om een theoretisch model gaat, stel ik met plezier vast dat duurzaamheid hoog op de internationale politieke agenda staat en gecommuniceerd wordt tot bij de lokale ondernemer en de burger.

De grote adder of slang in de weide van duurzaamheid is de verafgoding van economische groei. Zolang het egoïstische winstbejag van de mens een duurzame samenleving ondermijnt, zal het tij niet keren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt zowel bij grote bedrijven als bij de individuele spaarder en belegger. Ook die laatste is uit op iets meer rente, terwijl hij bij de supermarkt om de hoek zijn plastic zakjes met blikjes en petflessen in de koffer van zijn veel te zware dieselwagen laadt.

Iedereen is verantwoordelijk voor en gebaat bij duurzaam leven!

Fik.verbiest@periodiekske.be                    Meer info: www.sdgs.be