Afbeelding

Muziek

Fik blogt

Wie kan zich nog een wereld inbeelden zonder muziek? Reeds voor de mens bestond, klaterde het water, ruiste de wind, ritselden de bladeren en zongen vogels hun lied. Dit alles zonder dat iemand een poging deed om te definiëren wat muziek is. Volgens Van Dale is ‘mu·ziek (de; v) geluid, voortgebracht door de menselijke stem of door instrumenten omwille van -de schoonheid van- dat geluid zelf.’ Wat ons meer leert over dit wonderlijke fenomeen is dat muziek is afgeleid van de Muzen, die volgens de Griekse mythologie bestonden uit een drie-eenheid van de meditatie, de herinnering en het lied. Geen wonder dus dat van muziek een kracht uitgaat die ons raakt.


Een universele taal


Je hoeft zelfs helemaal geen kenner te zijn om van muziek te houden. Integendeel, misschien is het wonderlijke effect juist groter voor wie helemaal geen technische expertise of kennis van muziek heeft. Muziek is een universele taal die vooral het hart aanspreekt. Ze kan troosten en opwekken, kalmeren en ophitsen, verdrieten en verblijden, ... Kortom, muziek inspireert.


Horen is voelen


Wellicht is het eerste zintuig dat zich in het menselijke embryo ontwikkelt het gehoor. Het ongeboren leven hoort de hartslag van de moeder. De mens komt in contact met ritme nog voor hij of zij geboren wordt! Juist omdat ons gehoor zo nauw verbonden is met het hart, kan muziek ons diep ontroeren. Muziek her-innert ons aan wie we zijn.


Alles heeft ritme


Wie met aandacht in het leven staat, beseft dat de natuur evolueert op het ritme van de seizoenen, op het ritme van dag en nacht, ... Ook de golven van de zee hebben hun ritme, terwijl beken en rivieren meanderend in haar richting dansen. Wie zich verdiept in de kosmos, ontdekt ook daar de dans van diverse planeten volgens een bepaald stramien.


Muziek inspireert ons tot zang en dans. In die zin is zij tegelijk de inspiratiebron en het voertuig dat ons meeneemt naar een andere wereld. Een wereld waarin ons denken even ‘on hold’ wordt gezet en waar geest en ziel hun hart kunnen ophalen.


Stilte als canvas


Met deze ode aan muziek wil ik toch even de aandacht vestigen op het belang van stilte. Het is bij de gratie van stilte dat muziek pas echt tot haar recht komt. Maak het stil vanbinnen en laat je ziel dansen op het ritme van je hart, terwijl je lijf beweegt op de muziek.


Muziektip: kom mee genieten van Claptonite ‘A Tribute to Eric Clapton’ op 8 november om 20.15u in Da Capo Hove.


Tickets en info vind je hier.