Genoeg

Fik blogt

Is overbevolking een enorm probleem dat onze planeet bedreigt? Pas bij het begin van de 19de eeuw bereikte het totaal aantal mensen op de wereld de kaap van 1 miljard. Begin 20ste eeuw was dit aantal verdubbeld en rond 2023 zullen we maar liefst met 8 miljard zijn. Volgens wetenschappers bedraagt de totale wereldbevolking in 2100 meer dan 11 miljard! Ondanks deze hallucinante cijfers is niet de overbevolking het grote probleem. Wel de manier waarop we de schaarse middelen die Moeder Aarde ter beschikking stelt, aanwenden om in onze behoeften te voorzien.

‘Economie’ is afgeleid van het Griekse ‘oikos’ en ‘nomos’ of letterlijk ‘huishoudkunde’. Economie is dus de kundigheid om aan de behoeften van de bewoners van het huis zo goed mogelijk tegemoet te komen met de schaarse middelen die voorhanden zijn. Iedereen zou ondertussen stilaan moeten beseffen dat dorpen, steden, landen en continenten elkaar meer dan ooit wederzijds beïnvloeden. We wonen eigenlijk allemaal in hetzelfde huis dat ‘Aarde’ heet. Oorlogen en honger in de kelder bedreigen ons comfortabele leventje in onze living. De drang naar welvaart en comfort van het westen vergt bovendien een zodanig grote ecologische voetafdruk, dat we naast mensen die vluchten voor honger en geweld, weldra ook nog eens te maken krijgen met klimaatvluchtelingen.

Men heeft in het westen ‘beaucoup d’argent, mais pas du temps!’ Terwijl de rijke westerling bedreigd wordt door overgewicht, hart- en vaatziekten, stress, depressie en andere beschavingsziekten, blijven marketeers nieuwe behoeften creëren met het oog op verkoop, omzet of … meer ‘economische’ groei. Elders kampt men in veel landen met hongersnood, kindersterfte, stammentwisten en burgeroorlogen en zoeken mensen radeloos naar manieren voor een menswaardig bestaan. In deze tegenstrijdigheid zit volgens mij een opdracht en zelfs een opportuniteit: de boeiende zoektocht naar meer evenwicht.

Overbevolking is het perfecte excuus om verantwoordelijkheid af te schuiven. Zodra voldoende zielen bereid zijn om zich te ontwikkelen tot evenwichtige, fijngevoelige en liefdevolle wezens, die op een harmonieuze manier willen samenleven en samenwerken, zal het excuus van overbevolking wijken voor de verantwoordelijkheid voor eerlijke herverdeling. Echte huishoudkunde en wijs rentmeesterschap zijn de enige wegen naar een leefbare wereld. ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugde’.

 
Fik.verbiest@periodiekske.be