Licht

Fik blogt

Sinds 3 december is de advent begonnen. De tijd waarin we ons volgens de christelijke traditie voorbereiden op de komst van het licht. Heb je er al bij stilgestaan? Wat doet een mens eigenlijk verlangen naar licht? Juist, de confrontatie met duisternis … En dat is wat het leven regelmatig met ons doet. Licht heeft geen waarde zonder duisternis. Eten heeft geen waarde op zich. Het is de honger, die voedsel waarde geeft. Hetzelfde geldt voor gezondheid en ziekte en misschien ook wel voor vrede en oorlog en voor liefde en haat. Het verlangen naar meer geluk of naar een lichtere staat van zijn is de motor voor onze persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor moeten we ons regelmatig naar binnen keren … naar het licht en de duisternis in onszelf.

Er is trouwens niets anders dan licht. Het wordt niet donker omdat het zonlicht verdwijnt. Wel omdat het gedeelte van de aarde waarop we ons bevinden zich afkeert van de zon. Mochten we ons met een bepaalde snelheid verplaatsen, dan zouden we altijd in het daglicht leven. Licht is een constant gegeven dat niet hoeft ‘gemaakt’ te worden. Je kan met licht duisternis verjagen door bv. een kaars of lamp te branden. Je kan echter geen duisternis binnenbrengen, waar licht is. Je kan hooguit een ruimte afschermen van het eeuwige en alomtegenwoordige licht. Zo kan je ook in de schaduw leven van je eigen duistere overtuigingen en principes. Je kan er ook voor kiezen om flexibel en beweeglijk te denken, om open te staan voor andere meningen. Niet weten … of niet denken dat je weet.

De gedachte dat er altijd en overal licht is, geeft hoop. Moeten we ons dan voortdurend verplaatsen op aarde om in het licht te verkeren? Natuurlijk niet. Het licht waarnaar een mens werkelijk verlangt, is het licht binnenin. Daarom keren we ons nu en dan –en vooral tijdens de advent- best naar binnen. Of Jezus een slordige 2000 jaar geleden op kerstnacht werkelijk is geboren in Bethlehem is een zinloze vraag. Kern van de zaak is of wij de donkerste periode van het jaar als kans aangrijpen om op zoek te gaan naar het Licht in onszelf. Wanneer we dat met volle overgave doen, dan wordt het Kind in ons opnieuw geboren …

Ik wens iedereen gezellige feestdagen. Wees een lichtje tussen al die lichtjes ;).

fik.verbiest@periodiekske.be