Pasen ... Vier het licht in jezelf!

Fik blogt

De lente heeft ondertussen definitief zijn intrede gedaan en de hoogdagen van de christelijke beschaving zijn alweer achter de rug. Weldra verdwijnen de paaskuikentjes, geschilderde eitjes en andere creatieve stukjes weer in de kast en krijgt het huiselijke interieur opnieuw zijn normale uitzicht. De echte fanatiekelingen ontdoen hun paasboom van zijn versiering en geven hem hopelijk een mooi plaatsje in de tuin. Net zoals Kerstmis is het paasfeest door de jaren heen verworden tot een festijn voor creatievelingen. De creativiteit bereikt echter haar hoogtepunt in de fabel die men kinderen vertelt. Zware gietijzeren klokken verlaten in Rome hun torens om chocolade-eieren te komen droppen in de tuinen van kindjes die braaf genoeg zijn geweest. Dat geen enkel ei hierbij sneuvelt, is te danken aan de paashaas, die de eieren op zijn beurt verstopt of binnen het bereik van de kinderen legt … Is het een kracht of een zwakte van kinderen dat ze dit niet hoeven te begrijpen voor ze het geloven?

Staan wij nog voldoende stil bij wie werkelijk centraal staat in heel het paasgebeuren? Christenen vieren met Pasen dat Jezus Christus de derde dag na zijn kruisiging is opgestaan uit de dood, wat men op zijn minst ook een creatieve onderneming kan noemen. Of hoort dit verhaal bij dat van de klokken en de haas? Misschien niet … In zijn boekje Jezus feit of fictie? beschrijft Josh Mc Dowell hoe Petrus aanvankelijk beweerde geen vriend van Jezus te zijn, om niet zelf de kruisdood te moeten ondergaan. Na de opstanding van Jezus zijn zowel Petrus als de andere leerlingen de kruisdood gestorven, doordat ze bleven getuigen van de ‘verrezen Heer’ … Deze en andere feiten tonen aan dat Jezus Christus een ‘mens geworden goddelijkheid’ bezit, die men vandaag misschien veel te vaak onbezonnen op een hoop smijt met het bestaan van de klokken en de paashaas.

Wat men ook gelooft, Pasen blijft een uitgelezen kans om zich te bezinnen omtrent de kracht die van het leven uitgaat. Laat de paastijd een periode zijn waarin we ruimte scheppen om het licht in ons leven toe te laten en laten we dankbaar stilstaan bij alle zegeningen die de lente gratis over ons uitstort: zon, bloesems, warmte, kracht, jeugdigheid, vruchtbaarheid, … Pasen, de lente en de ‘verrezen Heer’ nodigen ons uit om op zoek te gaan naar wat goddelijk is in onszelf. Wie deze zoektocht aanvat, zal snel merken dat hij of zij niet alleen zoekt. Laat je leiden door het licht van Pasen, opdat we ooit samenkomen … in hetzelfde verhaal.

 
Fik.verbiest@periodiekske.be