Afbeelding

De lente bloesemt in jou

Fik blogt

Doorheen stammen, takken, twijgen en stengels zoeken sapstromen van bomen, struiken en bloemen zich een weg naar de knoppen van de lentebloesems. Geholpen door het licht en de warmte van de zon, barsten zij weldra open en tooien zij Moeder Natuur met een stralende kleurenpracht. Wie hiervoor aandacht heeft en de tijd neemt, kan en zal weer volop genieten van de metamorfose die de lente ieder jaar opnieuw met zich brengt.

De bekendste aankondiger van het nieuwe leven is, in onze streek, ongetwijfeld de paasbloem. Ieder jaar opnieuw vieren we tijdens de paastijd het bestaan van de Christusenergie. Zoals de sapstroom en het zonlicht opnieuw zorgen voor nieuw leven in onze fauna en flora, zo zorgt de energie van de verrezen Christus ervoor dat het leven telkens weer overwint op de dood.

Waar men ook wordt geboren of welke religie men ook aanhangt, geen enkele dag, geen enkele maand of geen enkel jaar is identiek hetzelfde als voorheen. Wie goed kijkt, voelt en nadenkt, weet dat ware evolutie geen cirkel is die steeds opnieuw wordt afgerond, maar een spiraal die op ieder moment iets toevoegt aan wat voorbij is.

Welnu, dit is heel goed nieuws ... We evolueren en bewegen namelijk niet in cirkels, waarbij de geschiedenis zich steeds weer herhaalt. De mensheid evolueert in een richting die ons op een hoger niveau brengt. Steeds meer mensen laten zich vastberaden leiden door het licht en worden zich hiervan ook meer en meer bewust. Licht en lucht zijn twee wonderbaarlijke gidsen op ieders levensweg. ‘Weg waarnaartoe?’, vragen velen zich af ... De bestemming laat ik graag in het midden. Het is veel wijzer om te focussen op de manier waarop je reist. Sta je open voor het licht, zowel buiten als in jezelf? Geef je jezelf de ruimte om er een fijne, aangename en leerrijke reis van te maken? Of ga je zwaar bepakt en beladen op weg? Sleur je een zwaar verleden mee ... of koester je veel te grote toekomstplannen?

Laat alles los ... Zoals Moeder Aarde haar vruchtbare sappen loslaat om de knoppen te voeden tot prachtige lentebloesems, zo dienen wij onze angsten en zorgen los te laten opdat het ware leven in ons kan vrijkomen. Alleen zo krijgen onze passies de ruimte die zij verdienen en verstikken onze talenten niet in donkere aarde. Waar passie ruimte krijgt en talenten zich optimaal ontwikkelen, kunnen we eindelijk de goddelijke vonk tonen die in ieder van ons huist.

Namaste … of: ik groet de God in jou.

Fik Verbiest

Afbeelding