Afbeelding

Eerste slechtvalkkuikens bij Agfa (Mortsel) geboren

Beleven

Live te volgen via webcam

Het zijn weer spannende dagen op de schoorsteen van Agfa Gevaert in Mortsel. Sinds eind januari is hetzelfde koppeltje slechtvalken als vorig jaar in de nestkast bij Agfa te zien. Eind februari toen het eerste ei was gelegd, is het broeden gestart. Begin vorig jaar is er een webcam geplaatst in de nestkast en zo kan iedereen alles live volgen via het streamen van de beelden op het internet: https://www.agfa.be/slechtvalken/webcam/.

Op 8 april is het eerste kuiken uit het ei gekomen en nu zullen weldra de overige 3 eieren uitkomen en verwachten we, zoals vorig jaar, weer 4 jongen.
Deze roofvogel was vijfentwintig jaar geleden zo goed als volledig uitgestorven in België (door o.a. pesticidengebruik), maar is sinds begin deze eeuw weer in opmars. Tot nu werden er op de schoorsteen bij Agfa reeds 26 jonge slechtvalken succesvol grootgebracht.
Het installeren van de webcam is een initiatief van Agfa i.s.m. de Natuurpuntafdeling Land van Reyen en de stad Mortsel (Milieuraad). Hij werd begin vorig jaar in de vogelkast geplaatst n.a.v. 10 jaar broedsucces. De stad Mortsel zal vanaf ongeveer 10 april tot ongeveer 15 mei in de bibliotheek in de Eggestraat ook een “educatief hoekje” uitstallen waar je terechtkan voor info over roofvogels en uilen. Je kan er tevens op een monitor continu de webcambeelden bekijken en de gratis ‘slechtvalk’-brochure meenemen (uitgegeven door Natuurpunt).

Hoe het begon bij Agfa?

Het begon zo’n 17 jaar geleden (september 2002) toen men er een nestkast bovenaan de 70 meter hoge schoorsteen plaatste … Het doel was om enerzijds de Agfasite te vrijwaren van houtduiven (om hygiënische redenen) en anderzijds mee te helpen om de populatie slechtvalken te verhogen (ecologische redenen). In 2003 werd een eerste prooirest gevonden en sinds 2006 nam men een koppeltje regelmatig waar. In 2007 werd de nestkast uiteindelijk bewoond, maar één van beide vogels was allicht nog niet geslachtsrijp. Sinds 2008 kent men ieder jaar een succesvol broedgeval!
Tabel: evolutie per jaar van aantal eieren en jongen per nest van koppeltje slechtvalken
Voorjaar Aantal eieren/nest Aantal jongen/nest
2008 4 1
2009 3 1
2010 4 4
2011 4 1
2012 4 1
2013 3 1
2014 4 4
2015 4 3 (waarvan 1 doodgevallen )
2016 4 3
2017 4 4
2018 4 4
Totaal (11 jaar) 42 26 + 1
 
(lees verder onder de foto)

Achtergrondinfo over de opgang van de slechtvalken in Vlaanderen

Sinds eind de jaren ’90 kunnen er slechtvalken gespot worden op de koeltorens van Doel. Als toppredator - hij staat bijna helemaal bovenaan in de voedselpiramide m.a.w. in de natuur kent hij normaal geen vijanden, behalve de oehoe (grote uil) - is de slechtvalk een beschermde soort in België. Dat hij in de jaren ’60 uitstierf, was allicht te wijten aan het veelvuldige gebruik van DDT (o.m. in de landbouw). Deze valk kan uiteraard ook verkeersslachtoffer worden of door een hoogspanningsleiding verrast worden. De slechtvalk, die o.m. jacht maakt op duiven, haalt snelheden van bijna 350 km/uur (in duikvlucht). Hij kan tot op 300 meter ver zijn prooi ontdekken.
Deze spectaculaire vogel, met hoge symboolwaarde, wordt intensief opgevolgd door vogelaars (ornithologen). Dat je slechtvalken steeds meer ziet in Vlaanderen, maar ook vooral in de provincie Antwerpen is niet nieuw. In 2010 brachten 47 broedkoppels in België 93 jongen groot, dat was opnieuw een record voor België. In 2013 waren er al 73 broedgevallen, en vlogen 115 jonge slechtvalken uit. Ondertussen is het aantal broedgevallen gestegen tot meer dan 100 aanwezige paren. De dichtheid in Vlaanderen is het grootste in de provincie Antwerpen. Zo vind je in andere steden, dicht bij Mortsel, nog slechtvalken o.m. in Lier, Mechelen, Antwerpen (zowel in het centrum bij Oudaan als op ’t Kiel in Hoboken), Sint-Niklaas, Brussel, … Op deze 2 laatstgenoemde locaties werden eveneens enkele jaren geleden webcams geplaatst, zodat geïnteresseerden de broedgevallen op het internet konden volgen.

Het dagboek 2019

  • 24/01/2019 – Het mannetje is alvast terug.
  • 25/01/2019 – Ons vrouwtje is er ook.
  • 25/02/2019 – Het eerste ei!
  • 03/03/2019 – Het tweede eitje
  • 06/03/2019 – Het derde eitje
  • 08/03/2019 – Het vierde eitje
  • 8 april: eerst uitgekomen kuiken
  • ??

Meer info over slechtvalken?

De gratis publicatie over slechtvalken kan je ook hier downloaden: Tekst: Koen Cuypers, lid van Land van Reyen en bestuurslid kern Mortsel (e-mail: koen.famcuypers@gmail.com)
Afbeelding