Afbeelding

Kontich krijgt acht hectare bosgebied bij

Nieuws

KONTICH - Natuurpunt ‘Oude Spoorwegberm’ dat actief is in Kontich en Duffel, heeft in Kontich twee bijkomende natuurgebieden verworven. Op deze gebieden wil Natuurpunt bossen aanplanten. Een gebied van drie hectare ligt op de grens van Kontich met Edegem. Het andere gebied van vijf hectare bevindt zich tussen de Pauwhoeve en het industriegebied Blauwe Steen. Beide gebieden liggen langs de Edegemse Beek en Babbelkroonbeek, twee provinciale waterlopen. Zo kan Natuurpunt via een natuurinrichting meer ruimte geven aan water, zodat de nabijgelegen woonwijken gevrijwaard blijven van water. Om de aankoop, de aanleg en de bebossing te financieren, start Natuurpunt ‘Oude Spoorwegberm’ de actie ‘Bos je Mee’. “Hiervoor rekenen wij op steun van de overheden, maar ook van lokale en milieubewuste bedrijven en burgers om die noodzakelijke natuur- en bosuitbreiding in onze regio te realiseren”, zegt Wim Annaert van Natuurpunt ‘Oude Spoorwegberm’. Info over de actie vind je op de website www.natuurpuntoudespoorweg.be.

Ward Coene