Mensen & Wetenschap Lier cover
Mensen & Wetenschap Lier cover

Mensen & Wetenschap Lier

Maatschappelijk

Geopolitiek bestudeerde oorspronkelijk hoe aardrijkskundige gegevens de internationale positie van een land kunnen beïnvloeden. Nu bestudeert geopolitiek in het algemeen de internationale verhoudingen tussen landen.

Prof. dr. Sven BISCOP stelt dat de afstandelijke houding van China ten opzichte van Oekraïne positief is om een bipolaire tegenstelling te voorkomen. De geopolitieke situatie wordt echter gecompliceerder door het gedrag van Rusland en de annexatie van de Zuid-Chinese Zee door China. De lezing van prof. dr. Sven BISCOP en de discussie nadien kan leiden tot een duidelijker inzicht over hoe deze situatie zich kan ontwikkelen.

Dinsdag 3 oktober 2023 (20 uur)
"Europa herontdekt de geopolitiek - Van Oekraïne tot Taiwan" - Prof. dr. Sven Biscop - Universiteit Gent – Egmont Instituut Brussel

Stadsschouwburg Vredeberg - Vredebergstraat 12-14 - Lier

Informatie en inschrijven: hvv.vrijdenkendlier@telenet.bemensenenwetenschap.lier@gmail.com

0495 43 14 29 – 03 480 89 23

Afbeelding