Afbeelding

Licht en liefde

Fik blogt

Kerstmis ligt alweer even achter ons. Wist je dat we 40 dagen na Kerstmis Maria-Lichtmis vieren? De essentie van dit feest is de erkenning van Jezus als ‘het licht van alle volkeren en van de wereld’. Hoewel de geloofwaardigheid van de Kerk haar dieptepunt heeft bereikt, blijft de boodschap die Jezus bracht essentieel. 


Chaos en onzekerheid


In de wereld zijn momenteel zo’n 100 oorlogen aan de gang, waarvan massamedia er voornamelijk twee in de kijker zetten. Verder blijven we ons samenleven organiseren op een neoliberaal vrijemarktmodel dat focust op welvaart en koopkracht. Terwijl economie en wetenschap de nieuwe religies zijn, stelt ieder zinnig mens zich vragen bij de toerekeningsvatbaarheid van onze wereldleiders. Vooral extreem gedachtegoed scoort aandacht en wat aandacht krijgt, dat groeit. De waarheid is voor velen zwart of wit en er is nog weinig tijd en ruimte voor vragen of nuance. Gelijk is belangrijker dan geluk en ik vraag me af waar het met onze wereld naartoe gaat. 


Hoe moet het verder


Is er een manier om orde te scheppen in deze chaos? Kunnen we innerlijke rust bewaren, wanneer de wereld rondom ons in brand lijkt te staan? Als individu voelen we ons machteloos en hebben we allemaal het gevoel dat we niet schuldig zijn aan de situatie die ik hierboven beschrijf. Het is vreemd dat we zien wat er misgaat in ‘de maatschappij’, terwijl we ze eigenlijk dagelijks mee vormgeven. Mogen we ons slachtoffers noemen van ‘het systeem’; een systeem dat we zelf mee in stand houden? Of is het een kwestie van bewustzijn? We moeten uit de slachtofferrol kruipen en kiezen voor een manier van leven die de moeite waard is om erin te geloven. 


Licht en liefde


Ik begrijp de grote afkeer van veel mensen voor alles wat met geloof en Kerk te maken heeft. Toch mogen we het kind niet met het badwater weggooien en dat ‘kind’ bedoel ik dan letterlijk … want het is dát kind dat ons broeders en zusters noemt en dat naastenliefde predikt. De vraag mag niet zijn of Hij heeft bestaan. Het is Zijn woord dat we opnieuw moeten horen en Zijn boodschap waarin we mogen geloven; de boodschap van een kwetsbaar kind. Zorgen voor wat kwetsbaar is, daar ligt onze verantwoordelijkheid en … onze redding uit de chaos.