Relativeren cover
Relativeren cover

Relativeren

Fik blogt

Het is belangrijk om de realiteit die we waarnemen op een constructieve manier te verwerken. Vaak laten we ons emotioneel meeslepen door wat ons overkomt of wat we waarnemen. Dit gebeurt zowel in positieve als in negatieve zin. Met andere woorden, zowel euforie als depressie loeren om de hoek wanneer externe gebeurtenissen ons leven beïnvloeden. In beide gevallen gaat dit ten koste van onze innerlijke harmonie en ons gezond verstand.

Kijk over de haag

Radio, televisie en kranten schotelen ons dagelijks een flinke portie ellende voor. Positief nieuws krijgt helaas weinig aandacht. Het sensationele slechte nieuws stelt ons dan weer in staat om onze eigen problemen te relativeren. Even afstand nemen van je eigen problemen en je inleven in wat andere mensen elders op de wereld meemaken, volstaat vaak om meer rust in je hoofd te krijgen. Op die manier heeft je gezond verstand meer ruimte om op een creatieve manier naar oplossingen te zoeken voor wat je overkomt.

Niets blijft duren

Blijven hangen in het verleden en voortdurend piekeren over wat de toekomst brengt, is de beste manier om het heden om zeep te helpen. Het moment waarin we leven is nu. Nu is het enige en bijgevolg ook het waardevolste moment dat we hebben. Wat ons overkomt, overspoelt ons soms op het moment zelf en stress overmant ons dan. Besef echter goed dat dat wat zich voordoet, een momentopname is. ‘Tijd brengt raad’ en ‘tijd heelt alle wonden’ mogen dan wel clichés zijn, ze hebben hun waarde. Wat aanvankelijk een onoverkomelijk probleem lijkt, blijkt achteraf soms een noodzakelijke groeipijn in je leven.

Goede relaties zijn belangrijk

Relativeren heeft een gunstige invloed op onze relaties. Vaak raken we verstrikt in conflicten of meningsverschillen die uiteindelijk onbelangrijk zijn. Door te relativeren kunnen we de situatie meer vanuit het perspectief van de andere bekijken en begrip tonen. Dit opent de deur voor een betere communicatie en het versterkt onze band met anderen. Goede relaties zorgen op hun beurt dan weer voor harmonie en innerlijke rust.

Relativeren schept ademruimte

We moeten elkaar, maar vooral ook onszelf, de ademruimte geven die nodig is om te leven. Flexibel en constructief omgaan met onverwachte situaties en teleurstellingen is essentieel om het leven draaglijk te houden. Het geeft ons de veerkracht die nodig is om problemen aan te kunnen. Alleen op die manier leggen we de basis om ons leven als aangenaam te ervaren. Dat is tenslotte wat iedereen verdient!

Fik Verbiest

“Dat wat was, zal in wat komt verdwijnen ...” - Stef Bos