Afbeelding
Wens cover

Wens

Fik blogt

De voorbije weken hebben we elkaar voortdurend het beste gewenst. De fijne feestdagen liggen al even achter ons. Ze gingen gepaard met hartverwarmende wensen voor een gelukkig, vreugdevol, succesvol en gezond nieuw jaar. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre we deze wensen kunnen realiseren. Enerzijds wens ik wie dit leest van harte alle goeds, maar anderzijds besef ik dat een gelukkig en succesvol nieuw jaar vooral persoonlijk engagement vergt. In deze columns deel ik inzichten die kunnen bijdragen tot meer tevredenheid.

Geluk is heel persoonlijk

Geluk is niet te definiëren. Je kan onmogelijk voor iemand anders invullen wat bijdraagt tot zijn of haar geluk. Een materiële basis is absoluut noodzakelijk voor een menswaardig bestaan en toch biedt ze geen garantie op geluk. Hoewel geld in onze westerse samenleving noodzakelijk is, weten we ondertussen dat je er geen geluk mee koopt. In wat investeren we dan best onze tijd en energie om de kans op een tevreden leven te verhogen?

Geluk is een ‘state of mind’

Mijn gezin, bedrijf, vriendenkring en hobby’s zijn vrij constant. Toch is het vreemd dat ik me lang niet altijd even gelukkig voel. Veel hangt af van de manier waarop ik kijk naar wie ik ben, naar wat ik heb en naar wat me overkomt. Jezelf een positieve mindset opleggen is een moeilijke, maar haalbare uitdaging, die voor rust en evenwicht zorgt. Wanneer dat niet lukt, dan is er de troostende zekerheid dat niets blijft ... Uiteraard is dit cliché een mes dat aan twee kanten snijdt, want dat geldt eveneens voor geluk.

Te veel afleiding

Gelukkig zijn vergt focus. We leven in een tijd waarin op televisie letterlijk ‘The sky the limit is’ en waarin iedereen op sociale media zijn perfecte leventje etaleert. Logisch dat het moeilijk is om voeling te houden met wat ons werkelijk gelukkig maakt. We nemen nog weinig tijd voor bezinning over ons eigen leven. Schermverslaafd als we zijn, connecteren we hoe langer hoe minder met wat werkelijk is en ... met onszelf.

Liefde en geduld ... belangrijke fundamenten voor geluk

Hoezeer we ons ook trainen om positief te denken en hoeveel moeite we ook doen om de juiste omstandigheden te scheppen die ons gelukkig maken, soms lukt het gewoonweg niet. Op die momenten is geduld een heel mooie deugd. Tijd heelt inderdaad vele wonden, zolang we de moeite blijven doen om onszelf, elkaar en het leven lief te hebben.

Ik wens je veel liefde en geduld in 2023!

“Geluk is een vlinder ... Maak van je hart een bloem.” - Fik Verbiest