Afbeelding

Klimaat

Fik blogt
Als de klimaatmarsen een barometer zijn voor wat er in de toekomst met de organisatie van onze samenleving zal gebeuren, dan staan we heel duidelijk aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Wat begon als een gekke droom van Anuna en Kyra, twee Mortselse jongeren, dijde op heel korte tijd uit tot een massale demonstratie van onze jeugd. Waarom zouden jongeren nog studeren om te functioneren in een systeem dat hun toekomst naar de verdoemenis helpt? Criticasters wijzen erop dat heel wat jongeren het leuk vinden om iedere donderdag een uitstap naar Brussel te maken in plaats van zich naar school te begeven. Wie het vermogen heeft om verder te kijken, kan onze jeugd alleen maar dankbaar zijn dat ze de klok luidt voor dringende en ingrijpende veranderingen. Iemand moet het doen …
Met de verkiezingen in het vooruitzicht zullen hun acties ongetwijfeld wegen op de politieke agenda. Hoewel de jongeren toegeven dat zij te weinig kennis van zaken hebben, nemen ze het niet langer dat er veel te weinig wordt gedaan met de aanbevelingen van klimaatexperten. Onze jeugd heeft geen boodschap aan economische groei, wanneer die onze en hun planeet om zeep helpt. Zij hebben geen boodschap aan geld en des te meer aan duurzame waarden. Onze jeugd heeft geen boodschap aan religie; wel aan geloof in een toekomst voor al wat leeft. Ze is niet gebaat bij kennis, wanneer de wijsheid ontbreekt om deze in te zetten voor een hoger doel dat perspectief biedt. Onze kinderen hebben geen nood aan een huis dat een gouden kooi is; wel aan een thuis waarin ze op een veilige manier zichzelf mogen en kunnen zijn.
Samen met onze aarde warmen dus de gemoederen op. En dat is goed. Iemand moet opstaan en aangeven dat de enige opwarming die toelaatbaar, wenselijk en zelfs noodzakelijk is, die van het menselijke hart is, dat opwarmt uit zorg voor al wat leeft. Zolang economische groei, jobs en koopkracht de enige meetinstrumenten blijven voor het succes van onze samenleving en zolang welvaart voorrang krijgt op welzijn, zullen steeds meer jongeren hun stem laten horen. Ik nodig niet alleen de jongeren, maar al wie jong en scherp genoeg van geest is uit om de ernst van de situatie in te schatten en om zijn of haar steentje bij te dragen tot een oplossing. Vele druppels maken een regenbui. Een regenbui die de bedrieglijke mythe van economische groei wegspoelt en groeikracht geeft aan de dromen van onze kinderen en kleinkinderen.
Meer lezen? www.mensenzijnmedia.be/fik-blogt