Afbeelding

Strengere aanpak van fiscale fraude

Nieuws

Het is bekend dat in alle domeinen frauderen een verleidelijke bezigheid is in ons land. De staatskas wordt jaarlijks van miljoenen euro beroofd door praktijken waartegen de overheid in het verleden te laks optrad.

 

Wie de toepassing van getroffen maatregelen niet controleert, mag zich aan fraude verwachten. Minister voor Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft daarom een strengere aanpak in het vooruitzicht gesteld. Het antifraudeplan zou 425 miljoen moeten opbrengen. De minister werkt binnen dit plan samen met Justitie en Sociale Zaken en wil digitale bedrijven beter screenen. Enkele maatregelen vallen bijzonder op.


  • De Antigoon-bepaling – De invoering van deze bepaling zegt dat in de fiscale wetgeving onrechtmatig verkregen bewijs voortaan niet automatisch als nietig zal mogen verklaard worden, op voorwaarde dat het belangrijk is om grote fraudezaken op te lossen.
  • Beroepskosten – De eerder als verrassend tevoorschijn komende beslissing van rechters om onkosten die niet aan het beroep verbonden waren, toch in kosten te mogen plaatsen, zal teruggeschroefd worden.
  • Zwijgrecht – Wie een inspecteur over de vloer krijgt, kan zich beroepen op zijn zwijgrecht en bijgevolg niet meewerken aan een onderzoek. Daar wil de minister een einde aan maken.
  • Grote bedrijven – De grote, internationale bedrijven zullen nauwlettender onderzocht worden op internationale fraude. De regering wil de aanbevelingen van OESO en van de Europese Commissie om de grote, internationale fraude tegen te gaan, in de praktijk omzetten. Zo zullen belastingverdragen fraudebestendiger gemaakt worden naar de prijzen die filialen van grote bedrijven aan elkaar verrekenen voor het gebruik van licenties, vergunningen e.d.
Deze maatregelen konden zelfs op de goedkeuring van de oppositie rekenen.
FM