Afbeelding

Evenwicht

Fik blogt
Volgens Van Dale betekent evenwicht ‘toestand dat het gewicht aan beide zijden van een balans gelijk is’ of ‘een stabiele toestand’. Wanneer we er even onze vrije associatie op loslaten dan verwijst evenwicht eveneens naar rust, vrede, harmonie, gezondheid …
In tijden waarin alles verandert in een tempo dat alsmaar sneller wordt, is evenwicht een schaars gegeven geworden. Letterlijk alles in onze maatschappij is zodanig in beweging dat er van evenwicht geen sprake meer is. Toch heeft de mens nood aan een stabiele basis, die hem de rust kan bieden die noodzakelijk is voor zijn mentaal en lichamelijk welbevinden. Omdat we die rust buiten onszelf nog nauwelijks kunnen vinden, rest er slechts één oplossing: naar binnen keren.
Ons grote voorbeeld om dit te realiseren, is Moeder Natuur. Sinds 21 juni zijn de dagen duidelijk korter geworden en op 21 september is de nacht alweer even lang als de dag. We belanden in de herfst en de sapstroom van de meeste bomen, bloemen en planten is geleidelijk aan afgenomen. Binnen afzienbare tijd lijkt het alsof alles ‘dood’ is. Toch is dat niet zo. De natuur ademt in en slaat haar energie op om de koude en donkere winter door te komen. De natuur keert naar binnen en rust uit om zich tegen de lente opnieuw in haar volle glorie te tonen. Geen wonder dat van herfstwandelingen een helende kracht uitgaat. Onbewust verbinden we ons met de oeroude wijsheid van Moeder Natuur.
De meeste mensen geraken meer en meer vervreemd van de natuur en jagen het hele jaar door. In plaats van te leven volgens het ritme van de seizoenen, voerden we zelfs de zomertijd in omdat die economische voordelen biedt. De prijs die we betalen door economie te laten voorgaan op natuur, is niet te becijferen en dat is net het grote ‘on-evenwicht’ waaronder vooral de westerse samenleving gebukt gaat.
Toch hebben we de sleutel voor de oplossing in eigen handen. Innerlijke rust is namelijk een individuele verantwoordelijkheid. Iedereen is vrij om te kiezen voor een leven dat minder in het teken staat van het materiële. Een leven dat op het eerste gezicht sober lijkt, terwijl het je uiteindelijk meer tijd en mogelijkheden biedt om de onbetaalbare rijkdom van Moeder Natuur te ontdekken.
Ik wens je de komende weken fijne herfstwandelingen!
Fik@mensenzijnmedia.be