office desk and chair
office desk and chair

Werk

Fik blogt

De meeste mensen hebben genoten van een deugddoende vakantie en zijn ondertussen weer aan het werk. De meest gangbare betekenis van ‘werk’ is de tijd die we besteden aan onze betaalde arbeid. Voorlopig is het nog steeds noodzakelijk om een groot deel van de tijd dat we leven om te ruilen tegen geld. Met dit geld kunnen we de nodige zaken aanschaffen om in onze behoeften te voorzien. Werk wordt echter ook vaak gerelateerd aan onvrijheid. We kunnen dit of dat niet doen, want we moeten gaan werken …

In het beste geval is arbeid de bewuste en creatieve gedachtewisseling van mensen met de natuur en met de samenleving. Werken zou een scheppende activiteit moeten zijn waarbij de vruchten van onze arbeid een meerwaarde betekenen voor de maatschappij. Zowel het individu als de samenleving wordt hier beter van. Door te werken krijgt de mens enerzijds de kans om in zijn levensonderhoud te voorzien en kan hij anderzijds vaardigheden aanleren en zijn talenten ontwikkelen. Bovendien is de werkplek vaak een broeinest van contacten, waar vriendschapsbanden kunnen worden aangehaald.

Toch wordt werken meestal heel anders opgevat. Heel wat mensen voelen zich erdoor belast en ervaren een hoop stress op het werk. Ze snakken naar het weekend of de vakantie, met als ultieme doel een goed betaald pensioen. Voor bedrijven en ondernemers is dé uitdaging dan ook om economisch rendabel te zijn met activiteiten die voor hun werknemers aanvoelen als zinvol. Wie alleen gaat werken om brood op de plank te krijgen, mist een groot aantal voordelen die zinvolle arbeid biedt en gaat best op zoek naar een andere job. Het leven is te kort en te waardevol om een groot deel van je tijd te besteden aan zaken waarvan je het nut niet inziet. Je verkoopt als het ware je ziel en vroeg of laat betaal je hiervoor de rekening.

De toenemende automatisering zal ervoor zorgen dat eenvoudig en afstompend werk geleidelijk wordt overgenomen door robots en machines. Ze zijn efficiënter en nauwkeuriger dan mensen en zullen ervoor zorgen dat heel wat menselijke arbeid overbodig wordt. De tijd die hierdoor vrijkomt, kunnen mensen dan besteden aan het ontdekken van hun talenten en het beleven van hun passie. Wanneer dat gebeurt uit het verlangen om bij te dragen tot een duurzamere en mooiere wereld dan zetten we reuzenstappen richting een betere toekomst voor iedereen.

Fik@mensenzijnmedia.be – Mensen zijn Media

Afbeelding