Privéhuurinkomsten binnenkort belast?

0

‘Economen en fiscalisten zien geen enkele reden om huurinkomsten uit vastgoed minder te belasten, maar de politiek schuift deze hete aardappel al jaren voor zich uit’, zegt habicom-vastgoedexpert Naranjo Decamps. ‘Maar dat het er ooit komt, is een zekerheid. Daarvoor zijn er voldoende signalen. Zo werd ons land, eind vorig jaar, nog zwaar op de vingers getikt door het Europees Hof van Justitie. Het Hof eiste een boete en dwangsommen zolang huurinkomsten van binnen- en buitenlandse woningen verschillend belast werden.’

Niet correct belast

Binnenlands vastgoed wordt op dit moment niet belast op basis van de werkelijke huurinkomsten, maar op basis van een fictief inkomen in de vorm van het geïndexeerde kadastrale inkomen (verhoogd met 40%). Dat fictieve inkomen staat al lang niet meer in verhouding tot de reële huurinkomsten. Die huurinkomsten liggen ondertussen beduidend hoger. Het kadastrale inkomen komt overeen met het jaarlijkse netto-huurinkomen dat je in 1975 voor het onroerend goed zou ontvangen als je het verhuurde. Om aan de huidige waarde te komen wordt het KI jaarlijks geïndexeerd, maar die waarde komt helemaal niet meer overeen met de huidige huurwaarde.

Vrijstelling

Sowieso zal het nog even duren alvorens huurinkomsten in België integraal zullen belast worden. Er is geen enkele politicus die dat op dit moment aandurft, maar eeuwig kan deze scheefgetrokken situatie niet blijven duren. Een lange overgangsperiode lijkt hierbij aangewezen. Eén tarief voor alle vermogensinkomsten, waaronder ook de huurinkomsten vallen, gecombineerd met een vrijstelling tot een bepaald bedrag lijkt de oplossing. Op die manier kan je de gepensioneerde met één huurappartement vrijwaren.

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here