Perspectief

0

De recente gebeurtenissen in Barcelona doen ons nogmaals stilstaan bij het fenomeen terreur. Terwijl heel wat mensen, onder invloed van kranten en tv, zich radeloos afvragen waar het met de wereld in hemelsnaam naartoe gaat, tonen statistieken duidelijk aan dat het de goede kant opgaat … Zonder het menselijke leed dat terreurdaden meebrengen te willen minimaliseren, moeten we een en ander toch in het juiste perspectief plaatsen.

Wereldleiders en machtige politici schreeuwen van de daken dat hun land of staat bij een aanslag met enkele tientallen doden ‘in staat van oorlog’ verkeert. Ondertussen wordt steeds duidelijker dat deze terreurdaden vaak worden gepleegd door “lone wolves” of eenzaten die zich afzetten tegen de samenleving waarin ze moeten functioneren. Ze mogen dan wel handelen onder het mom van religieuze, nationalistische of politieke belangen, maar uiteindelijk gaat het vaak om vereenzaamde en ontspoorde individuen. Ze zijn de klokkenluiders van een samenleving die, ondanks alle bestaande mogelijkheden, nog lang niet ontwikkelde tot het niveau waarbij iedere boreling een menswaardig bestaan kan worden gegarandeerd.

En toch is de mensheid er doorheen de geschiedenis enorm op vooruit gegaan. Gezinnen dirkten zich een paar honderd jaar geleden nog netjes op om op zondag te gaan kijken naar een onthoofding op het dorpsplein. Vaak ging het om delicten die we vandaag compenseren met een geldboete of om iemand die verdacht werd van hekserij. Men kon zelfs een beroep doen op ‘beschuldigden’ van naburige dorpen om het volk toch maar haar zondagse verzet te verlenen. Ondertussen verafschuwt ieder weldenkend mens de doodstraf en zetten tal van mensen over heel de wereld zich in om ze af te schaffen. In onze contreien worden immense inspanningen geleverd om de gruwel van de oorlog in beeld te brengen voor komende generaties. Initiatieven als de ‘last post’, prachtige musea en tal van herdenkingsplechtigheden maken komende generaties bewust van het belang van vrede.

Naar aanleiding van de aanslagen op de Ramblas heeft ook de moslimgemeenschap duidelijk haar stem laten horen tegen het menselijke leed dat terreur met zich brengt. Dat hierbij vooral de moslimvrouwen het initiatief hebben genomen, is wellicht cruciaal. Te meer daar vrouwelijke kwaliteiten zeer belangrijk zullen zijn bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen waarmee we vandaag als samenleving hebben te kampen. Om geluk en verbondenheid te realiseren is nu eenmaal veel meer vereist dan rationaliteit en testosteron.

 

Fik.verbiest@periodiekske.be

Geen posts om weer te geven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here