Park Brialmont cover
Park Brialmont cover

Park Brialmont

Nieuws

BERCHEM – Het district en de stad hebben de ambitie om in het hart van Berchem de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans samen te brengen tot één groene long als onderdeel van de Groene Singel. Tijdens de eerste fase van de werken wordt het Brilschanspark aangepakt. Tot eind december 2023 zal er gewerkt worden aan een fietsverbinding tussen de Grotesteenweg en de Henri Prostlaan en aan de groene inrichting van een centraal deel. Wie op de hoogte wil blijven van de werken, kan zich informeren via www.berchem.be/parkbrialmont.

Afbeelding: communicatieplan © CLUSTER landschap & stedenbouw