Afbeelding

Unizo Aartselaar viert nieuwjaar

Nieuws

In de garage van Kia Vermant Antwerpen-Zuid deelde Unizo Aartselaar op 25 januari zijn nieuwjaarswensen uit aan de aanwezige ondernemers. Een uitgelezen kans om de geboekte resultaten van het vorige jaar te vieren en de ondernemersspirit nog wat verder aan te wakkeren.

Gunter Fasoel, voorzitter van Unizo Aartselaar, verwelkomde de aanwezigen. Daarna was het de beurt aan Dirk Rosiers van Kia Vermant, gevolgd door Sophie De Wit, Aartselaars burgemeester, en Marc Vanhecke, Aartselaars schepen voor economie. Ten slotte waren er nog bloemen voor Cristel Bal die haar bestuursfunctie bij Unizo onlangs inruilde voor een politiek mandaat.
Hieronder lees je de volledige speech van Marc Vanhecke, die de lokale ondernemers een heuse pluim toewierp.
Goedenavond iedereen
Ik ben een gelukkig man en dat heeft niets met de verkiezingen van oktober 2018 te maken. ’t Is, voor mij althans, de laatste nieuwjaarsreceptie van 2019. De Spaanse cavaboeren kunnen even rusten. ’t Is een beetje zoals de feestdagen. Je kijkt ernaar uit, maar je bent ook blij als ze achter de rug zijn. Wie mij kent, weet dat mijn speeches niet lang zijn en dat ik graag wat human interest, anekdotes en voorbeelden geef. Een beetje zoals Willy Naessens die 2 jaar geleden in ons CC was. Terwijl het voor ons politici soms moeilijk is om van alle aanwezigen de aandacht te krijgen, bij die man hangt iedereen aan de lippen. Geen saaie uiteenzetting, maar vooral spreken uit eigen ervaring. Dat doe ik ook het liefste. Tot daar houdt de vergelijking tussen Willy en mij op want Willy heeft veel meer centen dan ik en mijn Marie-Jeanne luistert niet zo goed naar mij. Van mij dus geen rauwe theorie over een beleid. Iedereen kan ons bestuursakkoord lezen en wie vragen heeft, je mag mij altijd aanspreken.
Dat gezegd zijnde, wil ik eerst Kia Vermant bedanken voor de ontvangst.
Kia Vermant, het blijft voor mij heel raar klinken. De 2de auto die ik ooit kocht, na mijn 2PK, was een Volvo. Guy, je vindt het toch niet erg dat ik reclame maak voor Volvo in een Kia garage? Een tweedehands Volvo 340 van 13 jaar oud was het. 44.000 BEF, gespaard door in het weekend Hamburgers te bakken in de Quick en achter de toog te staan in café De Vertakking, hier schuin tegenover, heb ik begin jaren ‘90 betaald bij Volvo Vermant in Reet. Vier jaar heb ik ermee gereden. Als iedereen met zo’n auto zou rijden, zou de invoering van een zone 30 geen nut hebben. Dat was immers de maximale snelheid die je kon halen na pakweg 200 meter, maar het was wel een oerdegelijke, geweldige tank van een al even oerdegelijke kleine garage in Reet waar de gastheer van vanavond, Guy Vermant, toen ook al rondliep. Bijna iedereen in die garage had zo’n blauwgrijze stofjas of overall aan, behalve Guy, die was bijna altijd strak in het pak gekleed. Dat was toen voor mij het signaal dat het niet bij die kleine garage zou blijven. Ik had dus geen ongelijk. Heel veel respect voor jou en je team, Guy. Trouwens, de tennisploeg die je zo’n 30 jaar geleden hebt gesponsord, speelt nog altijd competitie hier in Aartselaar. Ik moest zeggen van mijn ploegmakkers dat onze trainingspakken hun beste tijd hebben gehad.
Bedankt Unizo voor de uitnodiging. De geschiedenis herhaalt zich. Zes jaar geleden, januari 2013, stonden Sophie en ik tijdens de nieuwjaarsreceptie van Unizo er voor de eerste keer. Dat was toen in San Marco. Ik kan mij dat nog heel goed herinneren. Ik moest, dik tegen mijn zin, van mijn Marie-Jeanne een hemd en een jasje aandoen, ik was onwennig en heel zenuwachtig. Niet alleen omdat ik niet graag in de schijnwerpers sta, maar ook omdat ik toen nog niet goed wist wat er allemaal op mij zou afkomen. Ik had tot dan en heb nog steeds vaak met ondernemers te maken, maar alleen als het over douane gerelateerde zaken ging of gaat of als ze echt heel stout waren geweest. Waaraan moest ik mij verwachten als schepen voor lokale economie? Wie zijn al die ondernemers in Aartselaar?
Nu, zes jaar later, staan we hier terug. Ondertussen speech ik heel graag en sta ik graag in de picture en al zeker als er een showroom met auto’s in brand staat.
Mijn eerste legislatuur als schepen voor lokale economie zit erop. Zes jaar waar ik eigenlijk vooral heb gezien en geluisterd. Ik heb veel van jullie geleerd, veel over jullie geleerd en veel voor jullie geleerd.
Dat is mede dankzij Unizo want Unizo is de afgelopen 6 jaar in Aartselaar de bedrijvigste ondernemersvereniging geweest. Infosessies, compagniebowling, cursussen, after work drink, de samenwerking met de handelsvereniging ATA, proeverijen, convenant kernversterking, … Ik trachtte veel aanwezig en dus bereikbaar te zijn voor jullie en dat was vaak via Unizo.
Wat heb ik geleerd? Ik heb geleerd dat wij politici ook ondernemers zijn. Een gemeente als Aartselaar leiden, is niet anders dan een onderneming beheren. Het college is het dagelijks bestuur. Helaas heeft niet elke inwoner of ondernemer van een gemeente het geluk dat N-VA aan het roer staat. Wij investeren immers miljoenen (zoveel mogelijk bij de lokale ondernemers), wij vernieuwen, wij veranderen, wij besparen, wij stellen mensen te werk en noem maar op en toch blijven we een fiscaal paradijs. Jullie doen dat ook met dat verschil dat jullie de stille motor van onze gemeente zijn. Jullie creëren jobs en toegevoegde waarde waardoor jullie een belangrijke schakel vormen van de algemene welvaart in Aartselaar.
Ik geef graag 1 voorbeeld: de werkgelegenheid in Aartselaar (cijfers van 2016).
Bevolking op beroepsactieve leeftijd: 7978
Aantal jobs in Aartselaar: 9910
Dat is een jobratio van 124. Vergelijk dat maar eens met andere gemeentes.
Er is natuurlijk veel meer dan dat. Ik heb ook geleerd dat jullie invloed op de samenleving breder is dan louter jobcreatie en een bijdrage tot het bbp. De exacte manieren waarop ondernemers ‘geven’ aan de maatschappij zijn helaas een ‘niet goed bekend gegeven’. Misschien daarom dat het imago van ondernemerschap in Vlaanderen niet super is, zeker in vergelijking met omliggende landen. Jullie ondernemers hebben vaak te kampen met vooroordelen en een negatieve beeldvorming. Ik ondervind dagelijks, en al zeker sinds ik jullie schepen ben, dat dit onterecht is want jullie zijn sterk maatschappelijk begaan.
Ik hoor het soms zeggen: “Amai, die Filip heeft een chique elektrische auto.” Maar niemand weet dat hij zo’n 16 uur per dag met zijn winkel bezig is en ondertussen alle Aartselaarse verenigingen sponsort.
Een ander mooi voorbeeld is het bijenproject van ProTime. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen investeerde deze Aartselaarse onderneming samen met drie partners in de bescherming van het milieu door het plaatsen en het onderhouden van bijenkolonies. ProTime is ‘the Place to be’ voor zo’n 150.000 bijen, een prachtig voorbeeld van MVO.
Lokale economie is eigenlijk een gemakkelijke bevoegdheid. De bevoegdheden voor deze nieuwe legislatuur zijn verdeeld dus nu kan ik dat zeggen. Ik leg uit. Als gemeentebestuur blijven we inzetten op de 7 topics die voor jullie belangrijk zijn:
 • een goede dienstverlening,
 • ruimte om te ondernemen,
 • een goede bereikbaarheid,
 • voldoende veiligheid,
 • een gezond milieu,
 • positieve financiën en
 • voldoende participatie.
Om een ondernemersvriendelijke gemeente te zijn, moet dus optimaal worden ingezet op verschillende beleidsdomeinen, zoals
 • ruimtelijke ordening (Sophie),
 • mobiliteit en openbare werken, parkeerbeleid (Bart L),
 • een goed evenwicht met een gezond milieu (René),
 • werkgelegenheidsbeleid, activering van werklozen en woonbeleid (Hilde),
 • we behouden onze lage belastingen voor ondernemers en hebben de ambitie om koploper in onze regio te blijven (Eddy).
Wat rest er voor mij? Ik moet dus vooral naar jullie luisteren, vervolgens delegeren en bij uitbreiding van dat alles tracht ik te zorgen voor een positieve uitstraling van de ondernemingsviendelijke gemeente Aartselaar.
Ziezo, Unizo, ik wil jullie voor de afgelopen 6 jaar bedanken voor de goede samenwerking. Doe zo voort, voor onze Aartselaarse ondernemers en voor ons. Ik wil ten slotte jullie allemaal bedanken. Ik heb heel veel fijne mensen leren kennen. Mijn respect voor jullie is alleen maar toegenomen. Bedankt om mee van Aartselaar een ondernemende en bruisende gemeente te maken.
Ik wens jullie allemaal een fantastisch 2019! Op een goede samenwerking en een nog betere gezondheid!