Afbeelding

Edegemse duurzame helden hijsen de “SDG-vlag”

Nieuws

Edegem laat op maandag 17 september om 18 uur op het Gemeenteplein twee vlaggen hijsen: die van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de Vredesvlag. “Enkele duurzame lokale helden krijgen die eer”, vertelt schepen voor internationale solidariteit Jeroen Van Laer. “Het gaat om vrijwilligers van het Repair Café, het Deeldepot 2650 en de vrijwilligers van de Edegemse Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit. Samen met hen is iedereen is welkom om de derde verjaardag van Agenda 2030 van de Verenigde Naties mee te komen vieren op het Gemeenteplein.”

“Het is meteen ook de aftrap van de campagne ‘De week van de Duurzame Gemeente’, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)”, zegt burgemeester Koen Metsu. “Die campagne loopt van 18 tot en met 25 september. De internationale dag van de Vrede valt daar met 21 september netjes in en uiteraard verdient die dag ook extra aandacht.”
“Edegem is, samen met 19 andere gemeenten, pilootgemeente in het traject van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG). De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten begeleidt die groep van 20. Edegem kreeg naar aanleiding van de eerste verjaardag van het traject een positieve evaluatie”, gaat Metsu verder.
“Van 18 tot en met 25 september organiseert de VVSG bovendien de week van de duurzame gemeente”, sluit Jeroen Van Laer af. “Edegem en de andere pilootgemeenten werden gevraagd een voortrekkersrol op te nemen. Beide vlaggen hijsen, biedt een mooie kans om het geleverde werk qua duurzaamheid aan de inwoners te tonen.”