Afbeelding

Nieuwe schoolstraten in Hoboken en Wilrijk

Nieuws

In de districten Hoboken, Borgerhout en Wilrijk worden in de loop van september 5 schoolstraten uitgerold. Dit brengt het totale aantal schoolstraten op 12. Voor een aantal andere scholen lopen er momenteel nog gesprekken met scholen, buurtbevragingen en/of adviesrondes met de stad en de betrokken districten. In functie daarvan volgen er later dit najaar nog een aantal bijkomende schoolstraten. De stad Antwerpen en de districten willen hiermee parkeerproblemen en de drukte in de schoolomgeving aanpakken.

“In de loop van september gaan de volgende nieuwe schoolstraten van start: Sint-Agnes (basis- en secundaire school) en Stedelijke basisschool Accent in Hoboken, Mozaïek en De Reuzenpoort in Borgerhout en Johannesschool (basisschool) in Wilrijk”, aldus schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Voor een aantal andere aanvragen van scholen is het vooronderzoek nog lopende, wordt er binnenkort nog een buurtbevraging georganiseerd of dient er nog overleg te gebeuren met de school om te peilen naar het engagement dat de school en haar vrijwillige medewerkers willen opnemen. Dit betekent dat er in de loop van dit najaar mogelijks nog 6 bijkomende schoolstraten zullen uitgerold worden, mits aan alle voorwaarden voldaan wordt. De introductie van schoolstraten doen ook ouders en schoolpersoneel nadenken over hun verplaatsingsgedrag. We stellen immers vast dat de meeste kinderen op 1 à 1,5 km van de school wonen, afstanden die makkelijk te voet of met de fiets overbrugd kunnen worden. We hopen dat er nog veel geëngageerde schoolgemeenschappen zullen volgen.”

In een aantal gevallen kunnen de stad Antwerpen en de betrokken districten geen positief gevolg geven aan de aanvraag voor een schoolstraat, bijvoorbeeld omdat de verkeerscirculatie het niet toelaat, omdat er een heraanleg gepland is of omwille van het feit dat er belangrijke tram- of busverbindingen door de straat lopen.

Twee keer halfuur per dag

Aan het begin en het einde van de schooldag wordt een stuk van de straat gedurende een half uur afgesloten voor inrijdend gemotoriseerd verkeer. Daardoor wordt de verkeerssituatie vlak voor de school veel veiliger en aangenamer voor wie de woon-schoolverplaatsing te voet of met de fiets maakt. Wagens die geparkeerd staan in de schoolstraat kunnen altijd stapvoets de straat uitrijden.
Schepen Claude Marinower legt uit: “Schoolstraten zijn in de eerste plaats bedoeld voor verkeersveiligheid, maar dragen op het moment dat kinderen aankomen of vertrekken zeker ook bij tot een verbeterde luchtkwaliteit. Dat er nu weer 5 nieuwe schoolstraten bijkomen, is dus positief nieuws op verschillende vlakken. Ik doe bij deze nog eens een oproep aan scholen om via de website van het Onderwijsnetwerk Antwerpen een aanvraag in te dienen om van hun straat een schoolstraat te maken.”
Bron: gemeente Edegem