Afbeelding

STERKkamp

Nieuws
BERCHEM - Maya (23) uit Berchem organiseert kampen voor kinderen die sterker in hun schoenen willen leren staan.
Als psychologisch consulent en animator in hart en nieren merkte Maya een leegte in zowel de eerstelijnszorg als het vrijetijdsaanbod voor kinderen. “Er bestaan allerlei hulpvormen voor kinderen met stoornissen, maar kinderen die zich ‘gewoon niet zo goed in hun vel voelen’ worden vaak niet ernstig genomen. Terwijl dit niet goed in hun vel voelen voor hen wel heel lastig kan aanvoelen. In het extreme geval kan dit zelfs tot een stoornis leiden en daarom is het belangrijk dat we ook hen hulp aanbieden.”
Laagdrempelige hulpverlening op een speelse manier tijdens de schoolvakanties: dat is waar STERKkamp voor staat.
Na een geslaagde start tijdens de herfstvakantie, worden de kampen verder gezet tijdens de krokus-, paas- en zomervakantie. “De sterkte van de STERKweken zit hem in de kleinschaligheid: de groepjes van maximum zeven kinderen worden door twee monitoren begeleid.”
Tijdens het kamp ontdekken de kinderen samen met Frog de wenskikker hun talenten, nemen ze hun gevoelens onder de loep en leren ze vriendjes maken (sociale vaardigheden). Op deze manier leren ze sterker in hun schoenen te staan.
De kampen gaan door in het Xaveriuscollege en zijn toegankelijk voor alle kinderen uit de lagere school (groepje 7-9 en 10-12 jaar).