Afbeelding

Kaleidoscoop ontsteekt het licht … van de hoop!

Nieuws

Op het vlak van milieu is de CO2-uitstoot voor de eerste keer gestabiliseerd en is er voor het eerst op wereldschaal een historisch akkoord gesloten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Een zeer opvallend verschijnsel van de laatste jaren is de enorme afname van armoede. We vergeten heel gemakkelijk de extreme omstandigheden waarin onze voorouders leefden. Na de economische crisis is de wereldeconomie weer op gang gekomen en het voorbije jaar is de Belgische werkgelegenheid tot een recordhoogte gestegen.

Alle gruwelijke jaaroverzichten ten spijt, durfde Herbert De Meyer, bezieler van het even authentieke als veelzijdige kunstencentrum Kaleidoscoop, het aan om tijdens de nieuwjaarsreceptie de aanwezigen ervan te overtuigen dat het met de wereld wel degelijk de goede kant op gaat! Doordat mainstream media dit jaar voortdurend hebben bericht over terreuraanslagen, oorlogen in het Midden-Oosten, de Brexit, Trump, ... denkt vrijwel iedereen dat we de zoveelste zwarte bladzijde van onze geschiedenis omslaan. De sympathieke uitbater van cultuurtempel Kaleidoscoop baseert zich op het pas verschenen boek “De Vooruitgang” van de Zweed Johan Norberg om het tegendeel te bewijzen. Herbert is ervan overtuigd dat de gemiddelde Kaleidoscoopbezoeker eveneens positief is ingesteld en wil de positieve houding kracht bijzetten met een aantal tendensen van de laatste jaren. Mensen zijn Media deelt deze wetenschappelijk onderbouwde en hoopgevende feiten graag met de lezers van ’t Periodiekske en de Passant!

Op wereldschaal is de ondervoeding van 29% in 1970 teruggelopen tot 11%. Een terechte kanttekening maakt Herbert bij de ongezonde eetgewoonten in onze beschaafde westerse landen. Ook analfabetisme is in de ontwikkelingslanden de laatste 40 jaar verminderd van 50 naar 20%. We zijn geletterder dan ooit en met een knip van de vingers hebben we nieuws uit de rest van de wereld. Bovendien is er de laatste decennia een enorme toename van mensen die toegang hebben tot zuiver water en betere sanitaire en rioleringssystemen. De levensverwachting is de laatste jaren enorm toegenomen door een daling van kindersterfte en door nieuwe en betere geneesmiddelen. Het gezondheidssysteem in België behoort tot de beste van de wereld.

Slavernij is ondertussen zo goed als afgeschaft en er is een grotere vrijheid van meningsuiting. Zo ontstaan er steeds meer democratieën, is er een opkomst van het algemeen stemrecht, een daling van de kinderarbeid, een vermindering van rassendiscriminatie en een groeiende aandacht voor vrouwen- en homorechten.

Herbert is geenszins blind voor de realiteit en geeft toe dat de recente golf van terreur spectaculair, dramatisch en vooral beangstigend is. “Maar, is niet heel de geschiedenis van de mensheid er één van geweld? Onze bijbel staat bol van bruut geweld en etnische zuiveringen en dat vonden we normaal … De middeleeuwen zijn gekenmerkt door orgieën van geweld. Marteling, verminking en mensenoffers komen in alle beschavingen voor. Wereldoorlogen en genocides liggen nog vers in ons geheugen. We vergeten dit vaak te vlug. De perceptie verschilt dikwijls van de realiteit. Het aantal conflicten wereldwijd is weldegelijk verminderd en in vele landen werden ook conflicten opgelost. Er was de oprichting van de Verenigde Naties, het ontstaan van democratieën, een grotere vraag naar vrede, een menslievendere instelling, waardoor men niet elk conflict sowieso manu militari wil oplossen. De recente golf van terrorisme geeft een groot gevoel van onzekerheid, maar het maakt relatief weinig slachtoffers en komt in dat opzicht niet in de buurt van andere vormen van geweld en zelfs niet in de buurt van het aantal verkeersdoden. Terrorisme maakt alleen maar kans, wanneer de publieke opinie overreageert. Wanneer bepaalde politieke partijen burgerlijke vrijheden willen opheffen en hele groepen de schuld krijgen voor de daden van enkelingen.”

Dat we dan toch nog veelal denken dat het niet goed gaat met onze samenleving, is volgens Herbert een veronderstelling die vaak gevormd wordt door de media. Media concentreren zich op wat spectaculair en verrassend is. Meestal op slecht nieuws dus, zoals oorlog of moord. “En dat”, merkt Herbert terecht op, “is zeer dankbaar materiaal voor populisten.”

Om te eindigen geeft hij nog enkele zeer recente opvallende voorbeelden van goed nieuws, die de media nu en dan wél hebben gehaald. Eerst en vooral wijst hij op de fantastische solidariteit van individuen en verenigingen met de vluchtelingen en asielzoekers. De Warmste Week. Verder is er de opkomst van burgerinitiatieven zoals bv. Ringland. Er werd dit jaar een pandabeertje geboren. We hebben vorige zomer op de OS veel medailles veroverd en in het EK voetbal zijn we tot in de kwartfinale geraakt! Ons bier werd officieel cultureel erfgoed … “en, last but not least, we kunnen als vrije mens naar de Kaleidoscoop komen, waar zoveel enthousiaste kunstenaars werken en waar steeds meer en meer fantastische optredens zijn”, besluit een tevreden Herbert De Meyer zijn gefundeerde en hoopgevende nieuwjaarstoespraak.
 
Waar ik leef …
Waar ik leef … daar is het goed.
Ik leef in een rechtstaat, waar links ook haar mening mag zeggen … Ik leef in een apenland, waar mensen vrij zijn om op te komen voor de rechten van dieren … Ik leef in een schijndemocratie, waar jong en oud, arm en rijk hun licht mogen laten stralen … Ik leef in een land, waar Goede Vrijdagen zijn, Warme Weken en … wel dertien maanden! Ik leef in een regio, waar Bobbejaanland, Carpetland en Plopsaland reeds jarenlang in vrede samenleven. Waar ik leef … daar stroomt het bier, zijn vrouwen vrij, gaan mannen hand in hand en worden kinderen meestal op handen gedragen.
Het enige wat me wel eens stoort, is de geur van azijn … wanneer mensen, al klagend, over elkander praten.
Wees welkom en wees aardig … daar, waar ik leef.
Fik Verbiest