Afbeelding

Het oudste gebouw van Antwerpen krijgt nieuwe functie

Nieuws

Het oudste nog altijd bewaarde gebouw in Antwerpen is de “Antwerpse burcht”, gebouwd in de 13de eeuw (tussen 1200 en 1225). Het gebouw was de zetel van “De Vierschaar” (zo noemde men toen de rechtbank), de Sint-Walburgiskerk, het Reuzenhuis, het Steen, de Werf en de Vismarkt.

Tijdens het bewind van Karel V (Keizer Karel) kreeg het gebouw een herindeling en werd het geheel “’s Heeren Steen” genoemd. Keizer Karel schonk het gebouw aan de stad Antwerpen, die er eerst een gevangenis en later een opvangcentrum voor invalide soldaten van maakte. Door de rechttrekking van de Scheldekaaien werd het gebouw deels afgebroken. Wat overbleef, werd vanaf dat ogenblik “Het Steen” genoemd. Er werd achtereenvolgens een oudheidkundig museum en een nationaal scheepvaartmuseum ondergebracht. In 2010 kreeg het zijn huidige bestemming: een actief vragenhuis voor denkers, dromers en doeners (Het Steen der Wijzen).

Vanaf 2018 wordt gewerkt aan een nieuwe bestemming voor Het Steen. Het stadsbestuur heeft 9 miljoen opzijgezet om van Het Steen een toeristisch onthaalcentrum te maken. Om dit zo bezoekvriendelijk mogelijk te kunnen realiseren zal een nieuw verlengstuk met een toren en een dakterras aan het gebouw toegevoegd worden. Het is de bedoeling dat de bezoekers een panoramisch zicht over de omgeving krijgen. Het nieuw te bouwen gedeelte zal in de geest en de stijl van het bestaande gebouw gecreëerd worden.

Het Steen wordt vanaf 2020 een nieuw landmerk voor Antwerpen. Het is de bedoeling dat toeristen vanaf deze locatie doeltreffend kunnen kennismaken met het verleden, het heden en de toekomst van de stad.

Hoe het worden zal, zie je op de 2 bijgevoegde illustraties


Afbeelding