Afbeelding

Plopsaqua in het spoor van Tomorrowland

Nieuws

Het ziet ernaar uit dat de skipiste aan de Ruggeveldlaan in Deurne weer voor nieuwe actiecomités zal zorgen. De skipiste moet in juni 2017 afgebroken worden om plaats te maken voor een zwembad. Volgens onderzoek zouden de buurt en de omliggende gemeenten behoefte hebben aan een uitgebreide zwembadaccommodatie. Dus was Studio 100 meteen geïnteresseerd om er een nieuwe vestiging van haar project Plopsaqua neer te zetten. Je zou denken: applaus op alle banken. Maar neen, verdeeldheid is aan de orde.

Over vijf jaar zal ook zwembad Arena in Deurne de deuren moeten sluiten. Het is de politieke wens van de meerderheid om een nieuw zwembad te voorzien. Studio 100 toonde meteen interesse om op de plaats van de skipiste Zondal een nieuw en groot Plopsaqua te ontwikkelen naar het voorbeeld van De Panne. Dat waterparadijs ontvangt jaarlijks 300.000 bezoekers.

De meningen zijn vanzelfsprekend verdeeld. Volgens de meesten is de installatie van een Plopsaqua een opportuniteit om in Deurne ook eens een innovatief ontspanningsproject te kunnen aanbieden. Voor anderen is dit dan weer een te groot concept, zal dit voor overlast zorgen en wordt de vraag gesteld of dit wel het project is waaraan de bevolking en de scholen van de omgeving behoefte hebben. Het ziet ernaar uit dat we een dossier tegemoet gaan zoals destijds met Tomorrowland.

Onbekend is onbemind

Tomorrowland was evenmin welkom in Boom, volgens sommige opgejutte buurtbewoners. Zij namen een advocaat onder de arm en trokken naar de rechtbank om een verbod op de komst van Tomorrowland af te dwingen. Het was een lange weg, bezaaid met alsmaar omvangrijker wordende advocatenfacturen. De provincie gaf uiteindelijk toch toestemming voor de komst van een jaarlijks entertainment happening met internationale uitstraling. Er bleven uiteindelijk nog 7 actievoerders over, vervolgens nog 5 en uiteindelijk geen meer omdat de prijs van het protest te hoog was om slechts door enkelen te dragen.

Ondertussen is Tomorrowland een wereldevenement dat de omliggende gemeenten jaarlijks een flinke slok aan opbrengsten oplevert en dat de lokale middenstand een eerder ongeziene meerwaarde bezorgt.

Ondertussen is de heisa gekalmeerd. De buurtbewoners nemen massaal deel aan het Tomorrowland-plezier. Ze hebben zelfs een verzoek aan de provincie gericht om deze organisatie opnieuw over twee weekends te laten lopen, zodat er meer toegangskaarten ter beschikking van de omwonenden zouden zijn.

Zou het met Plopsaqua Deurne dezelfde weg kunnen opgaan? Niet uitgesloten, als je de eerste knorrige commentaren leest.

Tip

Mag ik alle partijen die vinden dat ze in het dossier van Plopsaqua een afdwingende mening moeten naar voren brengen, een goede raad geven. Voor je overgaat tot dure advocatenkosten, ga eens naar De Panne. Wie van de morrende politici en burgers heeft Plopsaqua in De Panne al bezocht? Daar zou ik zeker al mee beginnen.

Het is mij niet bekend dat de komst van Plopsaqua in De Panne voor burgeroorlogen gezorgd heeft. Het is een waterpretpark dat de vergelijking met het buitenland kan doorstaan. En wat de overlast betreft: zorg ervoor dat de infrastructuur van die aard is, dat er geen overlast kan zijn. De locatie is groot genoeg om voldoende parkeergelegenheid te voorzien. Het openbaar vervoer komt tot voor de deur van de locatie. De kans is groot dat de ietwat ingeslapen buurt een heropleving krijgt die ook voor de lokale middenstand welgekomen is. Maar ja, wie ben ik, er zullen altijd wel protesteerders zijn die de weldadige invloed van de vernieuwing in twijfel trekken, niet gehinderd dat ze zijn door dossierkennis.

Dit is alweer een verhaal dat nog vele weken, maanden en mogelijk jaren in de ban van de controverse zal voortploeteren. Frank Blatt