Afbeelding

Fietsen op de Fruithoflaan wordt veiliger

Nieuws
BERCHEM - Met de aanleg van een tweerichtingsfietspad op de middenberm van de Fruithoflaan wil de stad de veiligheid van de fietsers verbeteren. Ze zullen zo vlot van Deurne naar Wilrijk kunnen fietsen. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van de districtenfietsroute die alle wijken en districtscentra van de stad vlot en veilig met elkaar zal verbinden. Vandaag moeten fietsers op de Fruithoflaan op dezelfde weg rijden als het autoverkeer. De stad legt centraal op de groene middenberm een tweerichtingsfietspad aan om de veiligheid te verhogen.
Ongehinderd veilig fietsen
Het fietspad sluit het bovenlokale fietsroutenetwerk: het vervolledigt de districtenfietspaden in de Groenenborgerlaan/Ringlaan richting Deurne en sluit aan op de fietspaden op de Grotesteenweg. Daarnaast sluit het centrale fietspad ook aan op de lokale fietspaden van de Oogststraat/Berchemboslaan. Voor een optimaal fietscomfort zijn er geen scherpe bochten en voorziet de stad in lage verlichting. Wat betekent dit zeer precies?
  • Kruispunt Oogststraat/Berchemboslaan - Op het lichtengeregelde kruispunt met de Oogststraat/Berchemboslaan blijven de rijstroken rechtdoor en linksaf behouden. Hier kunnen voetgangers en fietsers bij de lichten veilig oversteken.
  • Roderveldlaan/fietssnelweg - Aan de kant van de spoorlijn/Roderveldlaan komt een volwaardige aansluiting met de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen. Het smalle fietspad langs de spoorlijn wordt bovendien verbreed tot de breedte van de fietssnelweg. De steenvlakte op het kruispunt met de Roderveldlaan wordt opgebroken en heraangelegd met bomen en veilige oversteekplaatsen. Ook de aanzet van de Roderveldlaan krijgt een groene middenberm en meer parkeerplaatsen.
  • Groene middenberm herontdekt - Doordat de middenberm op verschillende plaatsen groter wordt, komt er zo’n 1500 m² groenberm bij met verschillende jonge bomen. Het fietspad wordt ingepast zonder bestaande waardevolle bomen te raken. In een volgende fase zal verder onderzocht worden hoe de enkele bomen die dicht bij of net op het fietspad staan, maximaal kunnen behouden worden. Enkele waardevolle bomen zullen extra in de schijnwerpers worden geplaatst met grondspots.
  • Woonomgeving en lokale handelskern - Met de ingrepen kan de Fruithoflaan haar functies als wijkverzamelweg en lokale winkelstraat blijven vervullen. Koen Kennis: “Met de aanpassingswerken verhogen we de leefbaarheid door te voorzien in een veilig fietspad, veilige oversteken en door de middenberm te vergroten en vergroenen. Ook de handelskern zal baat hebben bij het plan. Het aantal parkeerplaatsen en de vlotte doorstroming blijven immers behouden.”
Bruno De Saegher, districtsschepen Berchem: “We kijken tevreden naar dit plan en stellen vast dat er een oplossing is gevonden die de wensen van de bewoners van de Fruithoflaan en de handelaars, maar ook van de immer groeiende stroom fietsers, invult.” Bij de verdere uitwerking van het bovenlokale fietspad zal het district Berchem nauw betrokken worden. Zo kan het mee het comfort en de verkeersveiligheid van de buurt vormgeven.

FM