Afbeelding

Impact van de terreurdreiging op onze HEKLA-politiezone

Nieuws

HOVE - Groen-links gemeenteraadslid Diederik Vandendriessche stelde op de laatste Hovese gemeenteraad enkele vragen over de heersende terreurdreiging na de aanslagen in Brussel en Zaventem.
“Dreigingsniveau 3 is al geruime tijd van kracht. Dat betekent dat alle politiediensten, zowel federaal als lokaal, bijkomende taken dienen te vervullen. De vraag stelt zich dan ook of de HEKLA-politiezone er nog steeds in slaagt om de dagelijkse werking naar behoren te vervullen, op de eerste plaats qua personeelsbezetting. Wordt de lokale politie betrokken bij de politionele maatregelen in het kader van de terreurdreiging? Heeft dat een impact op de dagelijkse werking van de HEKLA-zone? Is de steun aan de federale politie haalbaar met het personeelsbeleid van de HEKLA-zone? Binnenkort vinden er ook extra alcoholcontroles plaats tijdens het EK voetbal. Zal de HEKLA-zone ook aan die acties deelnemen?
Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde: “Algemene besluiten worden door het Crisiscentrum genomen. Op lokaal niveau kunnen we dit verfijnen. Wij zijn de betrokken partij. Het heeft wel degelijk een impact op de dagelijkse werking. Er is een verhoogde inspanning op het vlak van de informatieverzameling. Binnen de HEKLA-zone is er geen concrete dreiging met terreur. Wel algemene waakzaamheid. De publieke veiligheid wordt verdubbeld. Er zijn nu drie flexieploegen actief op het terrein. De nieuwe toestand is vooral een cultuurverandering. Samenwerken en flexibel werken, voorgestaan door de nieuwe korpschef. De agenten krijgen een betere training en opleiding rond geweldpleging, autorijlessen en slippen. Er gebeurden ook extra investeringen. Er werden kogelwerende vesten gekocht die oorlogswapens aankunnen. Vroeger waren ze alleen bestemd voor wapens van normale gangsters. Nu gebruikt men oorlogswapens. Er is ook een verbeterde samenwerking met naburige politiezones, vnl. MINOS. Dit werpt reeds zijn vruchten af. Er is een sterke daling van het aantal inbraken. Aan de alcoholcontroles tijdens het EK zullen we zeker voor 100% meedoen. Er zijn hierover extra richtlijnen binnengekomen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. We volgen de toestand ter plaatse in/bij de cafés op via de schermen. Er zal ook speciale aandacht gaan naar de controle van rugzakken op openbare plaatsen.”
Luc Van den Weygaert