Afbeelding

Inhuldiging Kieldrechtsluis op 10 juni

Nieuws

ANTWERPEN - De tijdelijke verkeerssituatie, die een passage over

de Kieldrechtsluis sinds half september 2015 onmogelijk maakte,

werd opgeheven. Het fietsverkeer moet nog wel tot half juni

omrijden via de Blikken. De werken aan de Kieldrechtsluis zitten in de

laatste rechte lijn. Op 10 juni 2016 zal de nieuwe sluis officieel

worden ingehuldigd. Vanaf begin juli zal de Antwerpse haven kunnen

gebruikmaken van deze, voor vele havenbedrijven, broodnodige

maritieme infrastructuur.

Foto: © Vlaamse Overheid

EM