Afbeelding

Open brief van Vlaamse hogescholen en studenten in verband met betere financiering

Nieuws

De actie #wantwijzijnhetwaard werd op diverse sociale media gelanceerd door Vlhora, de Vlaamse Hogescholenraad. Op het moment dat we dit schrijven, heeft deze petitie reeds 6820 handtekeningen vergaard. De hogescholen stellen 7000 euro per ingeschreven student nodig te hebben. Momenteel krijgt een hogeschool ongeveer 5000 euro per student. De Vlaamse hogescholen vragen om een structurele herfinanciering en ze werken hier eensgezind aan mee. Op hun site zijn vier persberichten te lezen. Het meest recente dateert van 17 februari 2016, waarin Johan Veeckman (Vlhora en Arteveldehogeschool) meldt dat de boeken van de hogescholen rood kleuren en dat er protestacties op touw zullen worden gezet. Er wordt met de vinger gewezen naar de gehele Vlaamse regering. Veeckman uitte zijn ongenoegen over ‘de zware besparingen en een eroderend financieringsmechanisme door onder andere de blijvende desindexering van de middelen’, waardoor de ratio student/docent niet kan verbeteren.

ANTWERPEN - Het water staat de Vlaamse hogescholen aan de lippen. De instellingen lanceerden een petitie, maar ook de Vlaamse studenten zijn het beu. De studenten van UAntwerpen verwoordden hun ongenoegen in een open brief: ‘Het hele hoger onderwijs, hogescholen én universiteiten, kraakt onder het huidige financieringssysteem’, waaruit wij citeren.

De universiteitsstudenten begrijpen deze problematiek maar al te goed, want zij zitten in hetzelfde schuitje. Momenteel stroomt er misschien nog niet evenveel water in de universitaire bootjes, maar ook zij moeten voortdurend volle emmers overboord gooien. Ook onze Vlaamse universiteiten zijn misnoegd over de trage verrekening van de groei van de studentenpopulatie, het behouden van kwaliteit met steeds inkrimpende middelen en dit allemaal terwijl ze kampen met aanhoudende besparingsrondes en een snelle stijging van het studentenaantal. De universiteiten moeten elke euro tweemaal omdraaien alvorens hem uit te geven, zij ervaren een enorme werkdruk onder de personeelsleden, zij hebben het moeilijk om de studenten de gepaste omkadering te blijven verschaffen. De lopende investeringen een halt toeroepen, kan niet, want die zijn meer dan ooit nodig.

De studenten van de Universiteit Antwerpen scharen zich dus achter de boodschap om niet langer te snijden in de onderwijsmiddelen. Onze enthousiaste studenten zijn immers onze toekomst. Wanneer zij geen educatief hoogstaand onderwijs kunnen genieten, verarmen we onze samenleving en onze positie binnen het internationale onderwijs­ én economische landschap. In zowel het universitaire als het hogeschoollandschap wordt buitengewoon veel gesproken over het idee van een academische rat race en het zwartgallige ­ maar helaas realistische ­ toekomstperspectief dat geen enkele van onze Vlaamse instellingen hoger onderwijs nog veel langer kan volhouden.

‘Daarom willen we duidelijk maken dat niet alleen de instellingen, maar ook de Vlaamse studenten eensgezind ijveren voor een vergroting van de hoger onderwijsmiddelen en niet gewoonweg voor een herverdeling van de middelen, terwijl wij ook de vraag steunen om op termijn het financieringssysteem grondig te hervormen. We ijveren dan ook voor #hogeronderwijsishetwaard, want iedere hoger onderwijsinstelling heeft het moeilijk. Laten we opnieuw samen rond de tafel gaan zitten in een constructieve en positieve werksfeer om het memorandum van 2014, opgesteld in de aanloop naar de verkiezingen, te herbevestigen en te versterken. Laten we samen een front vormen en de Vlaamse regering duidelijk maken dat wij, als studenten, deze neerwaartse spiraal niet langer willen ondergaan. Verder snoeien in het onderwijsbudget heeft immers veel weg van het afzagen van de tak waarop men zit.’

EM