Afbeelding

Ars gratia artis - Kunst om de liefde voor kunst!

Nieuws

Beste lezer, adverteerder, medewerker, …

Op 29 april begon de ‘Week van de Amateurkunsten’, die nog loopt tot en met 8 mei. De WAK is een mooi initiatief dat een groot aantal mensen de mogelijkheid geeft om de kunstenaar in zich te tonen of opnieuw wakker te maken. Ieder kind wordt geboren met een fikse portie creativiteit en de drang om zichzelf op een bijzondere manier in de wereld te zetten. Kinderen maken lawaai, huppelen rond, knutselen, tekenen en schilderen, … waardoor zij in wezen zangers, dansers en beeldende kunstenaars zijn. Deze creatieve vormen van zich manifesteren, worden helaas al te vaak aan banden gelegd tijdens de opvoeding. Het ‘zingende’ kind stoort, wie overdreven danst of huppelt, heeft ADHD … en de tijd en energie die kinderen steken in het maken van kunstwerkjes, moet meestal plaats ruimen voor een lessenpakket dat hen ‘een toekomst met meer zekerheid’ moet garanderen.

Het begrip ‘kunst’ is reeds jaren onderwerp van veel discussie en om die reden is het perfect dat je er een eigen invulling aan geeft. Zo speelde ik even met de letters van het woord KUNST en het resultaat werd: krijg uit niets steeds tederheid. Kunst streeft esthetiek na en deze term vindt zijn oorsprong in het Griekse aisthesis, wat zowel zintuiglijke waarneming als gevoel betekent. Kunst is pas kunst als ze de waarnemer raakt. Natuurlijk rest hier de vraag of de waarnemer fijngevoelig genoeg is om zich te laten raken … Iedereen heeft zintuigen en toch ervaart iedereen de wereld om zich heen anders. Daarom is kunst pas zinvol wanneer er een match ontstaat tussen het kunstwerk en de waarnemer … en laat ‘match’ nu juist het onderwerp zijn van WAK 2016!

Met ‘match’ willen de organisatoren kunstenaars oproepen om enerzijds elkaar te inspireren en samen te werken en anderzijds de competitie aan te gaan, die de kunstenaar boven zichzelf doet uitstijgen … De belangrijkste ‘match’ is wellicht dat je de artiest in jezelf (her)ontdekt. Wie zich toelegt op kunst, komt tot het besef dat hij of zij een creatief wezen is en deze match is essentieel. Mensen zijn creatieve wezens. Mensen zijn media of middelen waardoor creativiteit zich manifesteert in een tastbare, waarneembare vorm.

Ten slotte is een ‘match’ natuurlijk ook een lucifer. Laten we de lucifer aansteken en op zoek gaan naar de kunstenaar of het kind in onszelf. Laten we de lucifer aansteken om de weg te verlichten van ons hart naar ons brein. Zo kunnen de mooie schatten die sluimeren in ons brein worden gewekt en hun weg vinden naar een wereld die morgen mooier wordt dan vandaag.

 
Fik.verbiest@periodiekske.be